prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

Die Wetgenootskap van Suid Afrika (LSSA) bied waardevolle inligting vir lede van die publiek op die volgende onderwerpe verskaf: Let wel: hierdie brosjures moet nie as regsadvies beskou word nie en hiervoor moet u met 'n prokureur konsulteer.

Hof vir Klein Eise

Of jy 'n eis of verdediging teen 'n ander persoon het - hierdie brosjure is ontwerp om u 'n eenvoudige gids te gee om die Hof vir Klein Eise doeltreffend te benut. Kleinsakehowe word gevestig en gereguleer deur die Wet op Klein Eise, Wet 61 van 1984. Hul doel is om regsgeskille vinnig vas te stel sonder die koste van prokureurs.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Arbeidsreg

Hierdie brosjure is gemik op die beantwoording van die mees algemene vrae oor die regte wat werknemers in die werkplek het en om praktiese en wetlike wenke te bied wanneer werknemers ontslaan word.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Aansoek om 'n tydelike of permanente verblyfvisum

Alle visum aansoeke hetsy van 'n tydelike of permanente natuur val onder die wet van die Immigrasie Wet 13 van 2002 (soos gewysig). Daarbenewens is beleidsbesluite van die Departement van Binnelandse Sake, soos vervat in die Departementele Direksie. Immigrasie wet kan 'n mynveld van struikelblokke en slaggate wees. Dit is in die belang van buitelandse burgers om aansoek te doen vir visums en om 'n prokureur te raadpleeg wat spesialiseer op hierdie gebied van kundigheid.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Toepassing van die Padongelukfonds: Redes om 'n prokureur te gebruik:

Alhoewel u regstreeks by die Padongelukkefonds (POF) kan aansoek doen indien u by 'n motorongeluk betrokke was, het 'n prokureur wat spesialiseer in persoonlike beserings eise, die kennis en ervaring om u te help en te verseker dat u eis behoorlik hanteer is.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Koop en verkoop van 'n huis

Die koop van 'n huis is waarskynlik die grootste en belangrikste belegging wat jy ooit sal maak. Ook, as jy van plan is om jou huis te verkoop, moenie die geld wat verdien word deur jou belegging verloor nie omdat jy nie van die basiese regsaspekte wat betrokke is weet nie. Vind meer uit oor aktebesorgers en aktebesorging.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Marraige: Die regsaspekte

Of jy reeds getroud is of as jy binnekort gaan trou, is dit belangrik om te weet dat die Wet op Huweliksgoedere 'n direkte uitwerking het op jou bates. Dit is dus belangrik dat u dit noukeurig oorweeg.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Boedels

Hierdie brosjure sal u inlig oor die hoofkenmerke van die administrasie van bestorwe boedels asook die betrokke regsaspekte. Vind uit hoekom dit belangrik is dat 'n prokureur jou testament op stel en om 'n eksekuteur aan te stel.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Wet op Verbruikersbeskerming

Die Wet op Verbruikersbeskerming beskerm alle individuele persone en klein besighede met bates en omset van minder as R2 miljoen.

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho

Toelating van Skuldboetes

Hierdie brosjure word hersien in samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD).

Lees verder: Engels  Afrikaans  isiXhosa  isiZulu  Sesotho