prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

MEESTERSKANTORE

Nationale Kantoor
3de Vloer, Suid Toring, Momentum Centre, 329 Pretorius Straat, Hoek van Pretorius & Prinsloo Straat, Pretoria, Gauteng, Suid Afrika, 0001
Telefoon(012) 315 1880 Fax086 544 4893

Meester van die Limpopo Hooggeregshof , Thohoyando
Venda Staatsgebou Complex, Thohoyandou, Limpopo, Suid Afrika, 0950
Kantoorure vir publiek: 07h45-13h00 en 13h00-16h00
Telefoon(015) 962 1032 Fax(015) 962 1033

Meester van die Oos Kaap Hooggeregshof , Port Elizabeth
523 Govan Mbeki Ave, Hoek van Crawford & Govan Mbeki ave, Noord End, Port Elizabeth, Oos Kaap, Suid Afrika, 6006
Kantoorure vir publiek: 07h45-13h00
Telefoon(041) 403 5100 Fax(041) 403 5117

Meester van die Noord Gauteng Hooggeregshof , Polokwane
Hoek van Grobler en Hans van Rensburgm, office 105, Library Garden, 1st Vloer, Polokwane, Gauteng, Suid Afrika, 0700
Telefoon(015) 291 4300
Fax(015) 291 4320

Meester van die KwaZulu-Natal Hooggeregshof , Pietermaritzburg
241 Church Straat, Colonial Gebou, Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, Suid Afrika, 3200
Kantoorure vir publiek: 07h45-13h00
Telefoon(033) 264 7000 Fax(033) 345 5252

Meester van die Noord Gauteng Hooggeregshof , Pretoria
Sanlam Forum Gebou, Hoek van Church & Queen Straat, Pretoria, Gauteng, Suid Afrika, 0002
Kantoorure vir publiek: 07h45-13h00
Telefoon(012) 339 7700/ 7808/ 7999 Fax(012) 326 1977

Meester van die Oos Kaap Hooggeregshof , Mthatha (Umtata)
Holy Cross Gebou, 7 Craister Straat, Mthatha, Oos Kaap, Suid Afrika, 5099
Kantoorure vir publiek:07h45- 13h00 en 13h45-16h00
Telefoon(047) 531 2361/ 532 3201/ 531 2120 Fax(047) 531 0980/ 532 2040

Meester van die Noord Wes Hooggeregshof , Mafikeng (Mmabatho)
Justice Chambers, 44 Shippard Straat, Mafikeng, Noord Wes, Suid Afrika, 2745
Kantoorure vir publiek:07h45-13h00 en 14h00-16h15
Telefoon(018) 381 8585/ 4122/ 0005 Fax(018) 381 3617

Meester van die Noord Kaap Hooggeregshof , Kimberly
Civic centre, Jan Smuts Boulevard, Kimberly, Noord Kaap, Suid Afrika, 8300
Kantoorure vir publiek: 07h45-13h00 en 13h45-16h00
Telefoon(053) 831 1942 Fax(053) 833 1586

Meester van die Suid Gauteng Hooggeregshof , Johannesburg
66 Marshall Straat, Hollard Gebou, Hoek van Sauer & Marshall Straat, Johannesburg, Gauteng, Suid Afrika, 2107
Telefoon(011) 429 8000/ 8004 Fax086 679 6362

Meester van die Oos Kaap Hooggeregshof , Grahamstown
5 Bathurst Straat, Grahamstown, Oos Kaap, Suid Afrika, 6140
Kantoorure vir publiek: 07h45-12h00
Telefoon(046) 603 4000 Fax(046) 622 9990

Meester van die KwaZulu-Natal Hooggeregshof , Durban
2 Devonshire Place, 2nd Vloer, Durban, KwaZulu-Natal, Suid Afrika, 4001
Kantoorure vir publiek: 07h45-16h00
Telefoon(031) 306 0123 Fax(031) 306 0126

Meester van die Wes Kaap Hooggeregshof , Kaapstad
Hooggeregshof , Dullah Omar Gebou, 45 Castle Straat, Kaapstad, Wes Kaap, Suid Afrika, 8001
Kantoorure: 08h00-13h00
Telefoon(021) 832 3000 Fax(086) 507 0631

Meester van die Oos Kaap Hooggeregshof , Bhisho
1 Prince Alfred square, Old Embassy Gebou, King Williams Town, Oos Kaap, Suid Afrika, 5600
Kantoorure vir publiek: 08h00-13h00 en 14h00-16h30.
Telefoon(040) 639 2087/ 2079 Fax(040) 639 2100

Meester van die Vrystaat Hooggeregshof , Bloemfontein
Southern Life Gebou, Hoek van Aliwal & Maitland Straat, Bloemfontein, Vrystaat, Suid Afrika, 9301
Kantoorure vir publiek: 07h45 tot 13h00
Telefoon(051) 411 5500 Fax(051) 448 6182/ 447 6575/ 448 8507

Begin van Bladsy