prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

banner 1 afrikaans

 

PENSIOEN REG - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

Pensioen Reg – Daar heers baie verwarring t.o.v. aftree bedrae en voordele by lede van pensioen- en voorsorgfondse a.g.v. die onlangse belastingwet wysigings wat op 1 Maart 2016 in werking gestel was.

Hier is ‘n paar feite:

 • Bydraes tot ‘n aftreefonds wat van belasting aftrekbaar is: 27.5 % van u totale inkomste of u globale belasbare inkomste.
 • Maksimum bedrag van bydrae wat aftrekbaar is: R 350 000 per jaar.
 • Lompsom kontantbedrag by aftrede: Vir bydraes minder as R 247 500, die hele bedrag. Indien meer as dit, een derde/ Die ander twee derdes moet aangewend word vir aanskaffing van ‘n pensioenfonds. Ten opsigte van voorsorgfondslede is dié vereiste uitgestel tot 2018.
 • Lompsom kontantbedrag by stafvermindering, ontslag of bedanking: Die totale bedrag, onderworpe aan belastingheffing.
 1. Welke aftrekking veranderinge het op 1 Maart 2016 in werking getree?
 2. Wat mag ek nou as lompsom by aftrede neem?
 3. Annuïtasie vir lede van voorsorg en voorsorgbewaringsfondse is uitgestel tot Maart 2018, maar wat beteken dit?
 4. Hoe affekteer die 1 Maart veranderinge my?
 5. Hoe verskil die wyses waarop my aftreevoordele voorheen en vanaf 1 Maart mee gehandel word?
 6. Mag ek as lid van ‘n pensioen- of voorsorgfonds my bydraes in kontant neem sou ek afgelê of afgedank word voor aftrede?
 7. Wat mag u as kontant neem by aftrede indien, bo- en behalwe die bydraes tot u werkgewer gekoppelde pensioen- of voorsorgfonds, u gespaar het in andere aftreefondse, soos uittredingannuïteitsfondse?
 8. Nasionaliseer die regering nou my fonds?
 9. Forseer die regering my nou om my spaargeld te laat bewaar sou ek van werk verander?

 

1. Welke aftrekking veranderinge het op 1 Maart 2016 in werking getree?

 

Pensioen-, voorsorg- en uittredingannuïteitsfondse het voorheen verskillende toelaatbare aftrekkings behels. Vanaf 1 Maart kwalifiseer lede van alle aanvaarde bydraefondse (Pensioen-, voorsorg- en uittredingannuïteitsfondse) vir ‘n bydra aftrekking van 27.5 persent, die grootste van of hul belasbare inkomste of die totaal van indiensneming verdienstes ontvang.

‘n Lid kan die totale bedrag in een of in ‘n kombinasie van fondse stort (byvoorbeeld sommige van die geld in ‘n voorsorgfonds en die res in ‘n uittredingannuïteitsfonds). Die aftrekking is beperk tot R 350 000 per jaar, wat beteken dat slegs iemand met ‘n jaarlikse belasbare inkomste of vergoeding wat meer is as R 1 272 727 die kerf sal bereik, sou hy of sy die gegewe voordeel van 27.5 persent aftrekking ten volle benut. Bydraes wat nie toelaatbaar is as aftrekking vir hierdie jaar nie mag oorgerol en in die volgende jaar aangevra word.

Bokant van Bladsy

2. Wat mag ek nou as lompsom by aftrede neem?

 

Vir Pensioen-, voorsorg- en uittredingannuïteitsfonds lede is die algemene reel dat u een derde van u aftree voordeel as kontant mag neem en die ander twee derdes moet gebruik om ‘n annuïteit te koop (‘n produk wat vir jou ‘n maande-likse pensioen koop). Die uitsondering op die reel is dat indien u totale voordeel minder is as ‘n sekere bedrag, bekend as “de minimus (benullenswaardig) vir annuïtasie”, u die volle bedrag mag neem. Hierdie de minimus bedrag was vermeerder vanaf R 75 000 tot R 247 000, effektief sedert 1 Maart hierdie jaar.

Dit beteken dat indien die bedrag in u pensioenfonds by aftrede R247 500 is, u die volle voordeel in kontant sal mag neem. Alhoewel, indien u spaargeld bv. R 270 000 beloop, u twee derdes (R 180 000) sal moet aanwend om ‘n annuïteit mee te koop en slegs die balans (R90 000) as kontantbedrag sal mag neem. Hierdie annuïtasiereel is nie ‘n nuwigheid vir pensioen-, voorsorg- en uittreding annuïteitsfonds lede nie, omdat hulle al klaar verplig word om ‘n annuïteit ten tyde van aftrede aan te koop, voorwaardelik daartoe dat hul spaargeld meer dan die de minimus bedrag is.

Bokant van Bladsy

3. Annuïtasie vir lede van voorsorg en voorsorgbewaringsfondse is uitgestel tot Maart 2018, maar wat beteken dit?

 

Annuïtasie verwys na die koop van ‘n pensioen (bekend as ‘n annuïteit) ten tyde van aftrede met twee derdes van aftree spaargeld, onder voorwaarde dat sodanige spaargeld meer is as die de minimus bedrag. ‘n Annuïteit is bedoel om aan u ‘n gereelde versekerde inkomste te genereer by aftrede asook vir die res van u leeftyd daarna. Daar is verskeie opsies beskikbaar, en u mag die tipe annuïteit en die verskaffer daarvan self kies by aftrede (afhangende van wat die reëls van u fonds bepaal).

Lede van pensioen-, pensioenbewarings- en uittredingannuïteitsfondse word alreeds van verwag om twee derdes van hul aftree spaargeld aan te wend om ‘n annuïteit te koop. Die oorspronklike annuïtasie komponent van die belasting hervormings sou van sekere voorsorg- en voorsorgbewaringsfonds lede verwag het om, afhangende van hul aftree spaargeld bedrag en ander faktore, ook ‘n annuïteit by aftrede te koop. Dit is egter nou uitgestel tot Maart 2018.

Bokant van Bladsy

4. Hoe affekteer die 1 Maart veranderinge my?

 

Die impak van die belasting wysigings sal t.o.v. elke mens verskil, afhangende van hul persoonlike situasie, omstandigdhede en die bedrae bygedra deur hul werk-gewers. Dit mag u dalk affekteer op die volgende wyses:

 • Voor 1 Maart het die bedrae wat werkgewers van lede van pensioen- en voorsorgfondse tot sodanige fondse bygedra het geen belasting impak gehad op sodanige lede nie. Sedert 1 Maart ontlok alle werkgewer bydraes tot sodanige fondse egter byvoordeel belasting, ter hande van hierdie lede. Moet uself egter nie onnodig ontstel nie, daar dit op meeste lede geen impak sal hê nie. Die rede hiervoor is dat werkgewer bydraes geag word deur uself gemaak te wees ten einde u belasting aftrekking te eis vir aftreefonds bydraes aldus gemaak, en vir die oorgrote meerderheid van lede sal die byvoordeel insluiting meer dan verreken word deur die vermeerderde aftrekkings wat nou beskikbaar gestel is aan hulle.
 • Lede wat meer as R 350 000 bydra sal meer belasting moet betaal.
 • Voorsorgfonds lede wat minder as R 350 000 bydra sal, vir die eerste keer, belasting aftrekkings op hul bydraes geniet, wat beteken dat die geld wat hulle huis toe neem mag verhoog.
 • Die vlak waarbo dit van pensioen-, voorsorg- en uittredingannuïteitsfonds lede verwag word om ten minste twee derdes van hul spaargeld aan te wend om ‘n annuïteit mee te koop (die de minimus bedrag) het verhoog vanaf R 75 000 tot R 247 500.

 

Bokant van Bladsy

5. Hoe verskil die wyses waarop my aftreevoordele voorheen en vanaf 1 Maart mee gehandel word?

 

 • Indien u:
  • Lid is van ‘n pensioenfonds:
   • Belasting aftrekking van u bydraes is op vanaf 7.5 persent van pensioendraende inkomste tot 27.5 persent, synde, die grootste van u belasbare inkomste of die globale vergoeding uit werk verdienstes ontvang. Dit is onderworpe aan ‘n maksimum van R 350 000.
   • Daar word al klaar van u verwag om twee derdes van u spaargeld by aftrede aan te wend om ‘n pensioen in die vorm van annuïteit paaiemente te koop, en dit bly onveranderlik.
   • Die enigste aangeleendheid wat nou verskil is die annuïtasie drumpel benede waartoe annuïtasie nie benodig word nie. Die de minimus vir annuïtasie is verhoog vanaf R 75 000 tot en met R247 000. Daarom, sou u in totaliteit oor minder aftree spaargeld dan R247 000 beskik tydens aftrede, sal u die hele bedrag in kontant mag neem.
  • Lid is van ‘n voorsorgfonds:

  Voor 1 Maart was lede bydraes nie nie belasting aftrekbaar nie (Des nieteenstaande kon werkgewers hul werkgewer bydraes wel van belasting aftrek). Sedert 1 Maart is bydraes gemaak deur lede van voorsorgfondse ook van belasting aftrekbaar, en u mag tot 27.5 persent van u belasbare inkomste of totale werknemer verdienstes (welke die meerdere is) bydra, onderworpe gestel aan ‘n jaarlikse maksimum van R 350 000.

  • Lid is van ‘n uittredingannuïteitsfonds: Voorheen het daar ‘n belasting aftrekking gegeld van 15 persent vir nie-pensioendraende inkomste verdienstes bygedra tot u uittredingannuïteitsfonds. Dit is egter onderworpe aan ‘n jaarlikse perk van R 350 000.

    

   Bokant van Bladsy

   6. Mag ek as lid van ‘n pensioen- of voorsorgfonds my bydraes in kontant neem sou ek afgelê of afgedank word voor aftrede?

    

   Ja, u mag steeds u voordeel in kontant neem. Daar is geen wysiging nie.

   Bokant van Bladsy

   7. Wat mag u as kontant neem by aftrede indien, bo- en behalwe die bydraes tot u werkgewer gekoppelde pensioen- of voorsorgfonds, u gespaar het in andere aftreefondse, soos uittredingannuïteitsfondse?

    

   Die R 247 500 de minimus bedrag sal vir elke fonds afsonderlik geld waar die verskaffers van sodanige fondse verskil.

   Lees hier meer oor Ondernemingreddingsverrigtinge.

   Bokant van Bladsy

   8. Nasionaliseer die regering nou my fonds?

    

   Nee, die trustees van die fonds sal steeds besluit neem met betrekking tot die aftreefonds. Werkgewers sal steeds in staat wees om hul werknemers se voordeel strukture te beheer. U sal steeds by aftrede óf ‘n pensioen vanaf u fonds ontvang óf in staat wees om die tipe annuïteit asook die verskaffer daarvan self te kies (afhangende van die fonds se reëls).

   Bokant van Bladsy

   9. Forseer die regering my nou om my spaargeld te laat bewaar sou ek van werk verander?

    

   Nee, Die nuwe reëls deel glad nie met bewaring nie. Daar is geen wysiging nie. Daar bestaan geen rede om te bedank ten einde u regte wat tans geld te mag behou nie.

   Bokant van Bladsy

   jonathan-mort-inc-banner