prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - CENTURION            Terug na tuisblad

 

barnard
   
Naam: Barnard Inc.
Foon Nommer: +27 (0) 86 108 8088
E-Pos Adres: info@barnardinc.co.za
Webwerf: www.barnardinc.co.za
Adres: 118 Oak Avenue, Highveld Techno Park, Centurion
Gebiede van Praktyk: Administratiewe, Kriminele, Kommersiële & Familie Reg,
Testamente, Siviele Litigasie, Arbeid &
Persoonlike Beserings & Egskeidingsreg
   

    bmh attorneys
Name: BMH Ing. (Botes, Broodryk, Mahlobogoane, Van Heerden Ing)
Foon Nommer: +27 (0)83 442 1960
E-Pos Adres: coralie@bmhatt.co.za
Adres: 1002 Pretorius Straat,
Lyttleton,
  Centurion
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
Ons spesialiseer in Kriminele Reg

ehlers-attorneys-centution-pretoria-lawyer-prokureur   
Naam: Ehlers Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 12 643 1652
E-Pos Adres: enquiries@ehlersattorneys.co.za
Webwerf: www.ehlersattorneys.co.za
Adres: Migmatite Straat 6, Zwartkop Ext 8, Centurion
Gebiede van Praktyk: Padongelukkefonds Eise

    francois uys inc attorneys prokureurs
Naam: Francois Uys Ing.
Foon Nommer: +27 (0)12 654 9247
E-Pos Adres: info@uysincorp.co.za
Webwerf: www.uysincorp.co.za
Adres: Eenheid 1, 1022 Saxby Laan,
Wierda Park, Centurion
Gebiede van Praktyk: Insolvensies, Likwidasies, Rehabilitasies,
  Maatskappye Registrasies, Aktebesorging, Familiereg,
  Egskeidings, Hooggeregshof–en Landdroshof Litigasie,
  Onderhoudsaangeleenthede, Boedels & Testamente, Notaris

    horn attorneys
Naam: Horn Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 663 1113
E-Pos Adres: quentin@hornlegal.co.za
Webwerf: www.hornlegal.co.za
Adres: Central Office Park, Unit 3, Jean Laan 257,
Lyttelton, Centurion
Gebiede van Praktyk: Arbeidsreg, Familiereg,
Litigasie, Kommersiële & Korporatiewe Reg,
Eiendomsreg, Invordering,
Insolvensiereg, Sportreg, RAF / Derdeparty-eise
   

    hv attorneys
Naam: HV Prokureurs
Foon Nommer: 071 348 1558 / 086 144 4485
E-Pos Adres: info@hvdlaw.co.za
Webwerf: www.hvdlaw.co.za
Adres: Eerste Vloer, Fase 2, Centurion Science Park,
1011 Pretorius Avenue, Lyttleton Manor
Gebiede van Praktyk: Landdroshof & Hooggeregshof Litigasie,
  Uitsettings, Tersydestelling van vonnisse,
  Arbeidsreg, Egskeidings en Familiereg,
  Opstel van Kontrakte

philip coetzer attorneys conveyancers notaries
Naam: Philip Coetzer Ingelyf
Foon Nommer: +27 (0) 12 667 5127 / 8
E-Pos Adres: attorneys@philipcoetzerinc.co.za
Webwerf: www.philipcoetzerinc.co.za
Adres: Falcon Crest Office Park, 142 Suid Straat, 
  Lyttelton, Centurion
Gebiede van Praktyk: Arbeidsreg, Kommersiële Reg, Familiereg,
Litigasie (Siviel), Aktebesorging,
Huwelikskontrakte, Kontrakte, Notarisse,
  Boedels en Testamente

    supra ryenecke attorneys
Naam: Supra Reynecke Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 664 4586
E-Pos Adres: Lsupra@srlaw.co.za
Webwerf: www.srlaw.co.za
Adres: Waterford Court Office Park, Eerste Vloer, Blok G,
Kantoor 34 H/v Rabie Str & Glover Laan, Lyttelton
Gebiede van Praktyk: Familiereg, Kontrakte & Kommersiële Reg,
  Invordering, Arbeidsreg, Litigasie,
  Eiendoms Reg & Aktebesorging, Kriminele Reg,
  Boedels & Testamente, Notariële Dienste

    tiaan-joubert-attorneys
Naam: Tiaan Joubert Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 368 1643 / 087 551 1444
E-Pos Adres: tiaan@joubertlaw.co.za
Webwerf: www.joubertlaw.co.za
Adres: Centaur Huis, Ingersolstraat 38, Lynnwood Glen,
Menlo Park, Centurion
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Siviele, Kommersiële & Korporatiewe Reg,
Kontraktereg, Arbeids, Kriminele, Familie & Eiendomsreg,
Aktebesorging & Administratiewe Reg
   

vorster-inc
   
Naam: Vorster Incorporated Attorneys
Foon Nommer: +27 (0) 12 663 5233
E-Pos Adres: law@vorsterinc.co.za
Webwerf: www.vorsterinc.co.za
Adres: J & W Huis, Lenchen Suid & , Grit Straat, Centurion
Gebiede Van Praktyk: Aktebesorging, Verbruikers, Egskeidings & Arbeidsreg,
Familie, Sake & Munisipale Reg, Algemene Litigasie, 
Siviele & Hooggeregshof litigasie, Verkoop van besighede
   

    jansen-van-rensburg-attorneys-prokureurs
Naam: Waldick Jansen van Rensburg Ing.
Foon Nommer: +27 (0)12 643 0004
E-Pos Adres: herman@wjvrlaw.co.za / lou@wjvrlaw.co.za
Webwerf: www.jvrattorneys.com / www.wwwprok.co.za
Adres: 58 Lyttelton Road, Clubview,
Centurion, Uitbr.1784
Gebiede van Praktyk: Besigheids & Kommersiële Reg, Invordering,
Kontrakte, Bewaring, Uitsettings, Insolvensiewet, Litigasie,
Egskeidings, Familie, Onderhouds & Arbeidsreg, Trusts
   

    jansen van rensburg attorneys prokureurs hennie le roux
Naam: Waldick Jansen van Rensburg Ing.
  (Senior Assosiaat: Hennie Le Roux)
Foon Nommer: +27 (0)12 643 0004
E-Pos Adres: hennie@wjvrlaw.co.za
Webwerf: www.wjvrlaw.co.za
Adres: 58 Lyttelton Road, Clubview,
Centurion, Uitbr.1784
Gebiede van praktyk: Arbeidsreg, Maatskappyereg,
  Maatskappy sekretariële dienste,
Kommersiële Reg, Kontrakte,
Hooggeregshof Litigasie
   
   

juta-online-shop-banner