prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - DURBAN            Terug na tuisblad

 

Ballito (2) Chatsworth (1) Durban Noord (1) Kingsmead (0) La Lucia / La Lucia Ridge (3) Morningside (2) Mount Edgecombe (1) Musgrave (1)

Sentraal (1) Umhlanga (6) Verulam (2)

 

adams-adams-img


Naam: Adams & Adams (Durban)
Foon Nommer: +27 31 536 8240
E-Pos Adres: dbn@adamsadams.com
Webwerf: www.adamsadams.com
Adres: Suite 2, Level 3, 21 Richefond Circle, Ridgeside Office Park, 
Umhlanga Ridge, DBN
Ander Kantore: Johannesburg, Pretoria, Kaapstad 
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma

anisa-khan

Naam: Anisa Khan Attorneys
Foon Nommer: +27 31 566 1083 / 032 533 8492
E-Pos Adres: anisakhan1@telkomsa.net
Webwerf: www.anisakhanattorneys.co.za
Adres: 171 Sparks Road, Durban and 6 Sea Sand Square, Verulam
Ander Kantore: Verulam
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma

campbell-attorneys
Naam: Campbell Attorneys
Foon Nommer: +27 (31) 564 6494
E-Pos Adres: mail@campbellattorneys.co.za
Webwerf: www.campbellattorneys.co.za
Adres: 59 Balmoral Rylaan, Durban- Noord
Ander Kantore: Pretoria 
Gebiede van Praktyk: Persoonlike Beseringsreg, Mediese Wanpraktyk- Reg,
POF Eise, Eise teen die Staat

de-wet-leitch-handsNaam: De Wet Leitch Hands Ing.
Foon Nommer: +27 (0)32 946 0299
E-Pos Adres: info@dlh.co.za
Adres: Suite 1, The Well, 
Kirsty Close,
Ballito
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

    flemix-and-associates-lawyer.co.za
Naam: Flemix & Vennote Ing.
Foon Nommer: +27 (0)31 202 8443
E-Pos Adres: durban@flemixinc.co.za
Webwerf: www.flemixinc.co.za
Adres: 233 Florida Road Unit B, Ground Floor,
Morningside, Durban
Gebiede van Praktyk: Opsporing Dienste, Invorderings,
Wetlike Invorderings

g-grobbelaar-inc
Naam: G. Grobbelaar  Inc. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)87 004 1426
E-Pos Adres: info@glaw.co.za
Webwerf: www.grobbelaarinc.co.za
Adres: Unit 4, Regency House,
3 Douglas Crowe Drive, Ballito
Gebiede van Praktyk: Kommersiële, Kriminele, Egskeidings & Arbeidsreg,
Kinder Regte, Invordering, 
Insolvensiewet, Litigasie, Onderhoudsreg,
Persoonlike Beserings Reg, Trusts, Testamente & Boedels

gert-nel


Naam: Gert Nel Incorporated
Foon Nommer: +27 (0) 87 233 9041
E-Pos Adres: lindy@gertnelattorneys.co.za
Webwerf: www.gertnelincattorneys.co.za
Adres: 2 Ncondo Place, Office no. 6, Ridgeside, Umhlanga
Ander Kantore: Kaapstad, Pretoria, George, Rustenburg, PE
Gebiede van Praktyk: Padongelukfonds Eise, Publieke Aanspreeklikheids Eise,
Honde byt Eise, Mediese Nalatigheid, Medico Invorderings

    keowan y reddy
Naam: Keowan Y Reddy Ing.
Foon Nommer: +27 (0)31 502 1938
E-Pos Adres: keowan@kyrinc.co.za
Webwerf: www.kyreddyinc.co.za
Adres: 3 Dumat Place, Nkwazi Office Park, Office 3, Block 2,
Mount Edgecombe, Durban
Gebiede van Praktyk:  Familiereg , Kommersiële Reg,
Siviele & Kriminele Litigasie,
Eiendomsreg & Aktebesorging,
Boedels, Skuldinvordering

    lourens-de-klerk-attorneys
Naam: Lourens De Klerk Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)31 307 1974
E-Pos Adres: lourensdeklerk@telkomsa.net
Webwerf: www.ldkatt.co.za
Adres: 2A Durban Club Place, (off Anton Lembede Street),
Durban
Gebiede van Praktyk:  Siviele, Kommersiële, Straf, Egskeidings & Arbeidsreg,
Kontrakte, Testamente & Boedels, Uitsettings, Litigasie,
Familiereg, Bedrog, Insolvensie, Likwidasie, Trusts

norton-rose-fulbright
Naam: Norton Rose Fulbright (Durban)
Foon Nommer: +27 31 582 5600
Webwerf: www.nortonrosefulbright.com 
Adres: 3 Pencarrow Crescent,
La Lucia Ridge
Ander Kantore: Kaapstad & (Sandton) Johannesburg 
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma

    pather-pather
Naam: Pather & Pather Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)31 304 4212
E-Pos Adres: mail@patherandpather.co.za
Webwerf: www.patherandpather.co.za
Adres: 3de Vloer, Lincoln House,
30 Dullah Road, Durban
Gebiede van Praktyk: Kommersiële & Korporatiewe Reg, Aktebesorging,
Invordering, Familiereg, Litigasie, Notariële,
Arbeid & Versekeringsreg, Boedels & Trusts

pravina-govender

Naam: Pravina Govender Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)31 566 6660
E-Pos Adres: pravina1@telkomsa.net
Webwerf: www.pravinagovenderattorneys.co.za
Adres: 325 Umhlanga Rocks Drive, Umhlanga
Ander Kantore: Verulam
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma

    pga incorporated attorneys
Naam: Preshnee Govender Prokureurs Ing.
Foon Nommer: +27 (0)31 313 9344
E-Pos Adres: info@pgainc.co.za
Webwerf: www.pgainc.co.za
Adres: Suite 19, 2de Vloer, 102 Stephen Dlamini Rd,
Musgrave, Durban
Ander Kantore: Johannesburg, Kaapstad
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Reg, Litigasie, Testamente en Boedels,
Notariële Praktyk, Eiendomsreg en Aktebesorging,
Familiereg, Egskeidingsreg
   

    sdg-attorneys-conveyancers
Naam: SDG Prokureurs & Aktebesorgers
Foon Nommer: +27 (0)31 566 2656
E-Pos Adres: info@sdglaw.co.za
Adres: Suite 1, 7 on Millenium,
5 Millenium Boulevard, Umhlanga Ridge
Gebiede van Praktyk: Invordering, Kontrakte, Aktebesorging, Huurkontrakte,
Egskeidings, Familiereg, Algemene Praktyk,
Handelsmerke, Bestorwe Boedels, Trusts, Testamente

    shaun-pillay-attorneys
Naam: Shaun Pillay Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)31 406 1596 / (0)31 406 1597
E-Pos Adres: attorneyshaunpillay@gmail.com
Webwerf: www.shaunpillayattorney.co.za
Adres: 235 Arena Park Weg, Chatsworth, Durban
Gebiede van Praktyk:  Intellektuele Eiendom, Onwettige Arrestasies, Likwidasie & 
Sekwestrasies, Familiereg, Strafreg, Siviele Litigasie,
Kontrakte & Ooreenkomste, & Mediese Nalatigheid

shepstone-wylie-img
Naam: Shepstone & Wylie (Durban)
Foon Nommer: +27 (0)31 575 7000
E-Pos Adres: info@wylie.co.za
Webwerf: www.wylie.co.za
Adres: 24 Richefond Circle, Ridgeside Office Park, Umhlanga Rocks
Ander Kantore: Richards Bay, Kaapstad, JHB, Pietermaritzburg, London
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma

    thorrington smith and silver
Naam: Thorrington-Smith & Silver
Foon Nommer: +27 (0)31 572 2850
E-Pos Adres: wsilver@telkomsa.net
Adres: Suite 7 La Lucia Park, Armstrong Laan 64,
La Lucia
Gebiede van Praktyk: Padongelukkefonds Eise,
Mediese Nalatigheid Eise, Gly en Val Eise,
Eise teen die Staat

    tomlinson mnguni james attorneys prokureurs
Naam: Tomlinson Mnguni James Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)31 566 2207
E-Pos Adres: dbn@tmj.co.za
Webwerf: www.tmj.co.za
Adres: 20 Ncondo Place,
Umhlanga Rocks
Ander Kantore: Pietermaritzburg, Kaapstad, Sandton
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Reg, Arbeidsreg,
Eiendomsreg, Huweliksreg, Litigasie,
Publiekereg, Trusts, Boedels & Belasting,
Persoonlike Beserings Reg, Mediese Nalatigheid
   

    ums-attorneys
Naam: UMS Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)31 312-2064 / 9055
E-Pos Adres: dbn@umslaw.com
Webwerf: www.umslaw.com
Adres: 9 Hampden Road, Morningside,
Durban
Ander Kantore: Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Notarisse, Krediet, Korporatiewe, Belasting & Insolvensiereg
Kommersiële, Maatskappy & Omgewingsake Reg,
Aktebesorging, Wetlike Oudits & Opinies, Invordering

    vinesh badri and partners
Naam: Vinesh Badri & Vennote
Foon Nommer: +27 (0)31 307 2221 / +27 (0)31 824 1342
E-Pos Adres: vineshbadriandpartners@absamail.co.za
Adres: Office 100, Mansion House,
12 Joe Slovo Straat, Durban
(H/V Joe Slovo & Victoria Embankment)
Gebiede van Praktyk:  Egskeidings, Familiereg,
Eiendomsreg (Aktebesorging), Boedels & Testamente,
Landdros en Hooggeregshof litigasie,
Kriminele Reg
   

    woodhead bigby attorneys
Naam: Woodhead Bigby Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)31 360 9700
E-Pos Adres: mail@woodhead.co.za
Webwerf: www.woodhead.co.za
Adres: Armstrong Laan 92, La Lucia,
Durban
Gebiede van Praktyk: Sakereg, Kommersiële Reg, Eiendomsreg,
Litigasie, Maritieme Reg, Versekeringsreg,
Familie, Arbeids & Belastingreg, 
  Boedels, Trusts & Testemente

juta-online-shop-banner