prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - GAUTENG / ANDER            Terug na tuisblad

Alberton (3)  Boksburg (3)  Drie Riviere (2)   Florida Park (2)  Germiston (1) Krugersdorp (1)  Meyerton (1)  Roodepoort (11)
Vanderbijlpark (4)  Vereeniging (6)  Westonaria (1)

 

ALBERTON

dreyer-engelbrecht

Naam: Dreyer Engelbrecht Prokureurs Ing.
Foon Nommer: +27 (0)11 867 1124
E-Pos Adres: info@delaw.co.za
Webwerf: www.delaw.co.za
Adres: 90 Hennie Alberts Straat, Brackenhurst, Alberton
Gebiede van Praktyk: Siviele Litigasie, Familiereg,
  Aktebesorging en Kommersiële Reg
 

korsten beukes attorneys prokureurs
Naam: Korsten & Beukes Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 024 1036
E-Pos Adres: info@knblaw.co.za
Webwerf: www.knblaw.co.za
Adres: Michelle Laan 65,
  Randhart, Alberton
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Siviele & Kommersiële Litigasie,
  Kommersiële, Besigheid & Eiendomsreg, Insolvensiereg,
  Ondernemingreddingsverrigtinge, Arbeidsreg,
  Boedelbeplanning & Administrasie, Familiereg
 

 

theart mey ramabulana
Name: Theart Mey Ramabulana Ing.
Foon Nommer: 086 00 181 55
E-Pos Adres: info@theartmey.co.za
Webwerf: www.theartmey.co.za
Adres: 82 Charl Cilliers Avenue,
Alberton
Ander Kantore: Pretoria
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Reg, Bankreg, Aktebesorging,
Eiendomsreg, Bestorwe Boedels,
Testamente & Trusts, Notariële werk,
  Apostille, Huweliksvoorwaardekontrakte

BOKSBURG

    creighton-attorneys-boksburg
Naam: Creighton Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 892 3758
E-Pos Adres: barneyc@creightonattorneys.co.za
Webwerf:  www.creightonattorneys.co.za
Adres: 5 Alice Laan, Comet,
Boksburg
Gebiede van Praktyk: Siviele Litigasie, Eiendomsreg, Aktebesorging,
Familie, Arbeids, Kriminele & Kommersiële Reg,
Korrespondent Werk, Invordering, Regsmenings

    keneth malatji attorneys
Naam: Keneth Malatji Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 043 4587
E-Pos Adres: keneth@kenethmalatjiattorneys.co.za
Webwerf:  www.kenethmalatjiattorneys.co.za
Adres: 45-5de Straat,
Boksburg Noord
Gebiede van Praktyk: Arbeids, Egskeidings & Onderhoudsreg, Kinderhof,
Huishoudelike Geweld & Teistering, Litigasie,
Huwelikskontrakte & Aktebesorging,
Kommersiële & Kriminele Reg, Boedels & Testamente

marie-de-jager-attorneys

   
Naam: Marie de Jager Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 894 8123
E-Pos Adres: marie@mdjattorneys.co.za
Adres: 678 Trichardt Rd, Beyers Park, Boksburg
Gebiede van Praktyk: Oordragte van eiendom/aktebesorging Notariële werk
bv huwelikskontrakte, Kommersiële kontrakte, Testamente 
en boedelbesorging, Egskeidings
   

DRIE RIVIERE

    mgp
Naam: Mills & Groenewald Hoofkantoor Drie Riviere
Foon Nommer: +27 (016) 421 4631
E-Pos Adres: admin@mgp.co.za
Webwerf: www.mgp.co.za
Adres: 2 Assegaai Str,
Drie Riviere
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Eiendomsreg,
Kommersiële & Korporatiewe Reg, Kontrakte,
  Siviele & Kriminele Litigasie, Insolvensiereg,
Huweliks & Familiereg,
Motorongelukke & Persoonlike Beserings Reg,
  Sekwestrasies & Onregmatige Arrestasie,
  Vergoedings Eise
   

    mgp
Naam: Mills & Groenewald Drie Riviere
Foon Nommer: +27 (016) 423 1946
E-Pos Adres: annerie@mgp.co.za
Webwerf: www.mgp.co.za
Adres: 81 Genl Hertzog Road,
Drie Riviere
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Eiendomsreg,
Kommersiële & Korporatiewe Reg, Kontrakte,
  Siviele & Kriminele Litigasie, Insolvensiereg,
Huweliks & Familiereg,
Motorongelukke & Persoonlike Beserings Reg,
  Sekwestrasies & Onregmatige Arrestasie,
  Vergoedings Eise
   

FLORIDA PARK

louw-heyl

   
Naam: Louw & Heyl Prokureurs / Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)11 475 5090
E-Pos Adres: info@louwheyl.co.za
Webwerf: www.louwheyl.co.za
Adres: 389C Ontdekkersweg
Florida park
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
   

riekie-erasmus-attorneys
   
Naam: Riekie Erasmus Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 472 1804
E-Pos Adres: re@riekieerasmus.co.za
Webwerf: www.riekieerasmus.co.za
Adres: 2 Blackwood Straat, Florida Park
Gebiede van Praktyk: Familie, Egskeidings, Onderhouds & Eiendomsreg,
  3de Party Eise, Kriminele Reg, Litigasie, Insolvensie,
  Testamente & Boedels, MVA Eise, Skuldinvordering
 

GERMISTON

boela-van-der-merwe


   
Naam: Boela van der Merwe Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)11 822 3454
E-Pos Adres: bvdmerwe@legalcom.co.za
Webwerf: www.boelavdmerweattorneys.co.za
Adres: 21 Shamrock Street, Primrose, Germiston
Gebiede van Praktyk:  Hooggeregshof & Landdroshof litigasie, Kriminele reg 
Boedels,Aktebesorging, Oordrag van kliënte direk & agente
   

KRUGERSDORP

     
avdm attorneys
Naam: AVDM Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)10 597 7720
E-pos Adres: alice@avdmattorneys.co.za
Webwerf: www.vdmattorneys.com
Adres: 35 Morgenster, Pinehaven Estates,
Krugersdorp
Gebiede van Praktyk: Kriminele Reg, Eiendomsreg, Familiereg,
Likwidasies, Sekwestrasies & Rehabilitasies,
  3de Party Eise, Persoonlike Beserings Reg,
  Skuldinvordering, Algemene Litigasie
   

MEYERTON

    sps-attorneys-logo
Naam: SPS Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)83 254 0381
E-Pos Adres: l.kruger@spsattorneys.co.za
t.maritz@spsattorneys.co.za
Webwerf: www.spslaw.co.za
Adres: 47 Boet Kruger Straat,
Meyerton
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Eiendomsreg en Aktebesorging, Familiereg, 
Egskeidings, Onderhoud, Boedels en Testamente, 
Trusts, Invorderings
   

ROODEPOORT

    darrell-strydom-attorneys
Naam: Darrell Strydom Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)82 727 3853
E-Pos Adres: info@dsatt.co.za
Adres: 339 Ontdekkers Road, Florida Park Ext 3,
Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Motorongelukke (ondersoek, ontleding &
rekonstruksie van MVO),
RAF eise, Mediese nalatigheid, Familiereg, Uitsettings,
Kontrakte, Arbeid, Testamente & Boedels,
Maatskappy, Siviele & Kriminele Hof Litigasie

de-kooker-attorneys
   
Naam: De Kooker Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 025 5965
E-Pos Adres: brendan@dkattorneys.co.za
Webwerf: www.dkattorneys.co.za
Adres: Confidence Straat 982, Strubensvallei, Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Besigheids, Kommersiële, Maatskappy & Verbruikersreg
  Maatskappy Registrasies, Litigasie, Eiendomsreg, 
  Vennootskap Ooreenkomste, Kontrakte, Trusts & Testamente
 

dippenaar attorneys prokureurs

Naam: Dippenaar Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 760 1713
E-Pos Adres: legal@jdlaw.co.za
Webwerf: www.jdlaw.co.za
Adres: 14 Sabre Laan,
  Helderkruin, Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Voorhuwelikse Ooreenkomste, Bestorwe Boedels &
  Testamente, Egskeidings, Huurders & Uitsettings,
  Korrespondent instruksies, Skuldinvordering & Trusts
 

ivanda-venter-attorneys
   
Naam: Ivanda Venter Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 768 4364
E-Pos Adres: ivanda@absamail.co.za
Webwerf: www.ivandaventerattorneys.co.za
Adres: 76 Norite Laan, Helderkruin,
Roodepoort
Gebiede van Praktyk:  Familiereg aangeleenthede, insluitend egskeiding, onderhoud, 
gesinsgeweld, voor huwelikse kontrakte, residensie dispute, kontrak dispute ens.
   

louise tonkin inc
Naam: Louise Tonkin Ing.
Foon Nommer: +27 (0)11 472 2828
E-Pos Adres: info@ltinc.co.za
Webwerf: www.ltinc.co.za
Adres: 484 Ontdekkers Road, Florida Hills,
Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Eiendomsreg, Aktebesorging,
Notarisse, Voorhuwelikse Kontrakte,
Kommersiële & Korporatiewe Reg, Kontrakte,
Hooggeregshof & Landdroshof Litigasie,
Familiereg, Boedels & Trusts
   

N-Malherbe   
Naam: Nicholas Malherbe Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 760 4521
E-Pos Adres: nic@malherbeinc.co.za
Webwerf: www.nicholasmalherbe.co.za
Adres: Hoek van Ontdekkers & Starling Straat, Horison,
  Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
   

    pandor-attorneys
Naam: Pandor Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 675 7018
E-Pos Adres: info@pandorlaw.co.za
Adres: Office D 7 & D 8, Westwood Office Park , 359 Kudu Straat,
Allens Nek, Roodepoort
Gebiede van praktyk: Kommersiële, Verbruikers & Maatskappy Reg, Kontrakte,
Invordering, Uitsettings, Egskeidings, Familie & Arbeidsreg,
Eiendomsreg, Litigasie, Trusts & Testamente
   

riekie-erasmus-attorneys
   
Naam: Riekie Erasmus Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 472 1804
E-Pos Adres: re@riekieerasmus.co.za
Webwerf: www.riekieerasmus.co.za
Adres: 2 Blackwood Straat, Florida Park
Gebiede van Praktyk: Familie, Egskeidings, Onderhouds & Eiendomsreg,
  3de Party Eise, Kriminele Reg, Litigasie, Insolvensie,
  Testamente & Boedels, MVA Eise, Skuldinvordering
 

    scheepers-pretorius-logo
Naam: Scheepers Pretorius Inc
Foon Nommer: +27 (0)11 470 2911/2
E-Pos Adres: wynand@sandpattorneys.co.za
  chanell@sandpattorneys.co.za
Webwerf: www.sandpattorneys.co.za
Addres: 8 Gables Office Estate, 879 Tennis Road,Weltevredenpark, 
  Roodepoort, Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Korporatiewe, Kommersiële Reg, Siviele litigasie, Familiereg
Skuldhersiening, Invordering, Kriminele Reg
   

    vermeulen attorneys
Naam: Vermeulen Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)87 160 0242
E-Pos Adres: info@vermeulenlaw.co.za
Webwerf: www.vermeulenlaw.co.za
Adres: Willowvale Office Park, 24 Van Hoof Close,
  Ruimsig, Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Egskeidingsreg, Litigasie,
Invordering, Voorhuwelikse Kontrakte,
Kontrakte Reg, Arbeidsreg,
Egskeidingsreg, Opsporing,
  Korrespondent Werk
 

VANDERBIJLPARK

    c a verwey attorneys
Naam: C.A. Verwey Prokureurs
Foon Nommer: +27 (016) 931 2855
E-Pos Adres: colette@cavlaw.co.za
Webwerf: www.cavlaw.co.za
Adres: Kantoor 4, Sentio Gebou,
H/V Frikkie Meyer & FW Beyers Str,
  Vanderbijlpark
Gebiede van Praktyk: Mediasie, Arbeidsreg, Familiereg,
Huishoudelike Geweld, Testamente,
  Bestorwe Boedels, Huweliksvoorwaardekontrakte,
Eiendomsreg, Siviele Reg
   

    laage schoeman stadler inc
Naam: Laage, Schoeman & Stadler Ing.
Foon Nommer: +27 (0)16 932 2195
E-Pos Adres: admin@laage.co.za
Webwerf: www.laage.co.za
Adres: 4 Hendrik van Eck Boulevard, S.E.2,
Vanderbijlpark
Gebiede van Praktyk: Trusts, Boedels & Testamente,
Voorhuwelikse Kontrakte, Korrespondent Werk,
  Familiereg, Egskeidings, Kinderhof sake,
Eiendomsreg, Sekwestrasies,
  Uitsettings & Siviele Litigasie

    marais-attorneys
Naam: Marais Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)16 422 9583/ 4
E-Pos Adres: emarais@maraisprok.co.za
Webwerf: www.debt-collecting.co.za
Adres: 1ste Vloer, Overvaal Gebou,
Kruger Laan 28, Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Skuldinvordering, Huweliksvoorwaardeskontrakte,
Egskeidingsreg, Boedels & Testamente, Huurooreenkomste,
Aktes van Verkoop, Verhuurder & Huurder, Uitsettings,
Tersydestelling van Vonnisse (ITC Kredietburo Regstelling)
   

    mgp
Naam: Mills & Groenewald Vanderbijlpark
Foon Nommer: +27 (016) 933 3366
E-Pos Adres: sindey@mgp.co.za
Webwerf: www.mgp.co.za
Adres: 104 Rossini Boulevard,
Vanderbijlpark
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Eiendomsreg,
Kommersiële & Korporatiewe Reg, Kontrakte,
  Siviele & Kriminele Litigasie, Insolvensiereg,
Huweliks & Familiereg,
Motorongelukke & Persoonlike Beserings Reg,
  Sekwestrasies & Onregmatige Arrestasie,
  Vergoedings Eise
   

VEREENIGING

    bmh attorneys
Name: BMH Ing. (Botes, Broodryk, Mahlobogoane, Van Heerden Ing)
Foon Nommer: +27 (0)16 421 4320
E-Pos Adres: coralie@bmhatt.co.za
Adres: 32C Joubert Straat,
H/v Stanley & Joubert Straat,
  Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
Ons spesialiseer in Kriminele Reg

    marais-attorneys
Naam: Marais Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)16 422 9583/ 4
E-Pos Adres: emarais@maraisprok.co.za
Webwerf: www.debt-collecting.co.za
Adres: 1ste Vloer, Overvaal Gebou,
Kruger Laan 28, Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Skuldinvordering, Huweliksvoorwaardeskontrakte,
Egskeidingsreg, Boedels & Testamente, Huurooreenkomste,
Aktes van Verkoop, Verhuurder & Huurder, Uitsettings,
Tersydestelling van Vonnisse (ITC Kredietburo Regstelling)
   

    mgp
Naam: Mills & Groenewald Vereeniging
Foon Nommer: +27 (016) 004 0099
E-pos Adres: santie@mgp.co.za
Webwerf: www.mgp.co.za
Adres: 17a Leslie Str,
Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Eiendomsreg,
Kommersiële & Korporatiewe Reg, Kontrakte,
  Siviele & Kriminele Litigasie, Insolvensiereg,
Huweliks & Familiereg,
Motorongelukke & Persoonlike Beserings Reg,
  Sekwestrasies & Onregmatige Arrestasie,
  Vergoedings Eise
   

    schlebusch du plessis
Naam: Schlebusch & du Plessis Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)16 455 5530 / 1 / 2
E-Pos Adres: leanna@sdplaw.co.za / wilna@sdplaw.co.za
Faks Nommer: (0)16 422 2439 / 086 616 6732
Adres: Krugerlaan 41,
Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Egskeidingsreg, Testamente, Boedelbereddering,
Trusts, Aktebesorging / Huisoordragte / Verbande,
Invordering, Maatskappye, Onderhoudsreg

    sps-attorneys-logo
Naam: SPS Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)16 423 7734
E-Pos Adres: l.kruger@spsattorneys.co.za
t.maritz@spsattorneys.co.za
Webwerf: www.spslaw.co.za
Adres: 14 Bashee Straat, Drie Riviere,
Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Eiendomsreg en Aktebesorging, Familiereg, 
Egskeidings, Onderhoud, Boedels en Testamente, 
Trusts, Invorderings
   

venter-volschenk
   
Naam: Venter & Volschenk Inc
Foon Nommer: +27 (0)16 423 7272
E-Pos Adres: stoffelv@prokventer.co.za
Adres: 107 Gen Hertzog Straat, Three Rivers,
Vereeniging
Gebiede van Praktyk: Munisipale, Industriële, Kommersiële & Maatskappy Reg
Vermaak, Egskeidings, Familie & Onderhoudsreg
Kriminele, Verbruikers & Arbeidsreg, Litigasie
   

WESTONARIA

rosa-van-niekerk
   
Naam: Rosa Van Niekerk Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)81 706 1111 / (0)10 175 0000 / (0)81 393 9637
E-Pos Adres: rosa@rvnattorneys.com
Webwerf: www.rvnattorneys.co.za
Adres: 1 Bergvaring Str, Mountain View Estate, Westonaria
Gebiede van Praktyk: Kontrakte om te voldoen aan die "CPA", Arbeids, Siviele,
Kriminele & Egskeidingsreg, Invorderings, Testamente & 
Boedels, Skuld hersienings, Huis Registrasies, 
3de Party Eise, Aanvaar ook korrespondente werk
   

juta-online-shop-banner