prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans2

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - RANDBURG         << Terug na Johannesburg Prokureurs

 

    bouwer olivier inc attorneys
Naam: Bouwer & Olivier Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 326 4662
E-Pos Adres: mb@bolaw.co.za
Webwerf: www.bouwerolivierinc.co.za
Adres: Unit A, 388 Surrey Laan,
Ferndale, Randburg
Gebiede van Praktyk: Egskeidings & Familiereg
Aktebesorging, Litigasie,
Korporatiewe Reg, Kontrakoorsig, Onderhandeling,
Opstel (spesifiek kommersiële kontrakte),
Openbaresektor Tendernakoming, Advies, Onderhandeling, 
Kontrakte, POPI-oudit en nakoming
   

    burgers-immigration-attorney
Naam: Burgers Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 431 4308 / 4187
E-Pos Adres: francois@burgersattorneys.com
Webwerf: www.burgersattorneys.com
Adres: Kessel Straat 177, Fairland, Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Immigrasie Reg Spesialiste - regsadvies & bystand aan:
Aankoop van vaste eiendom in die RSA,
Opstel van dokumente om wetlike ondernemings te vestig,
Registrasie van verskillende vorme van sakeondernemings.

    CA-MAther-Incorporated
Naam: C.A. Mather Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 792 3186 / 083 266 1423
E-Pos Adres: chrismat@global.co.za
Webwerf: www.chrislaw.co.za
Adres: No 7 Dunwest Place 427 West Laan, Ferndale,
Randburg, Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Egskeidingsreg, Onderhoudsreg,
Kinders se regte, Huishoudelike geweld,
Bestorwe boedels, Testamente, Algemene Regsadvies en dienste
   

    darrell-strydom-attorneys
Naam: Darrell Strydom Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)82 727 3853
E-Pos Adres: info@dsatt.co.za
Adres: 339 Ontdekkers Road, Florida Park Ext 3,
Roodepoort, Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Motorongelukke (ondersoek, ontleding &
rekonstruksie van MVO),
RAF eise, Mediese nalatigheid, Familiereg, Uitsettings,
Kontrakte, Arbeid, Testamente & Boedels,
Maatskappy, Siviele & Kriminele Hof Litigasie

d-h-myburgh
   
Naam: DH Myburgh Prokureurs
Foon Nommer: 010 003 7867
Faks Nommer: 086 587 4679
E-Pos Adres: labourlawyer@dmyburgh.co.za
Adres: 2nd Street, Linden,
Northcliff, Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Arbitrasie, Werknemervoordele & Aandeelinsentiefskemas,
Diensbillikheid, Arbeidsreg, Mediasie
   

    fj-swartz-attorneys
Naam: FJ Swartz Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)78 276 8167
E-Pos Adres: info@fjswartzattorneys.co.za
johannes@fjswartzattorneys.co.za
Adres: Kantoor No. 9, Fontainebleau Village,
Cnr Rabie & Republic Road, Randburg
Gebiede van Praktyk: Skuldinvordering, Siviele Litigasie, Dranklisensies
Borgtogaansoeke, Kriminele Reg,  Arbeids & Familiereg, 
Kontraktereg, Testamente & Boedels, Korrespondensie Werk 
   

    flemix-and-associates-lawyer.co.za
Naam: Flemix & Vennote Ing.
Foon Nommer: +27 (0)86 126 6623
E-Pos Adres: johannesburg@flemixinc.co.za
Webwerf: www.flemixinc.co.za
Adres: Suite F1, Ferndale Village,
Corner Main Avenue & Oxford Road, Randburg
Gebiede van Praktyk: Opsporing Dienste, Invorderings,
Wetlike Invorderings
   

    grove attorneys
Naam: Grové Prokureurs
Foon Nommer: 010 109 0941
E-Pos Adres: grove@grovelaw.co.za
Webwerf: www.grovelaw.co.za
Address: Pendoring Park, Grond Vloer Gebou no.5,
  299 Pendoring Road,
  Blackheath, Randburg
Gebiede van Praktyk: Siviele Litigasie, Arbeids & Familiereg, Kriminele Reg,
  Invorderings, Versekeringsreg, Skuldhersiening,
  Motorbotsings
   
   

KRB.inc.www.lawyer365.co.za
   
Naam: KRB Inc.
Foon Nommer: +27 11 463 3888
E-Pos Adres: gmcmaster@krb.co.za
Webwerf: www.krb.co.za
Adres: 386 Main Rd, Cnr Main and Posthouse, Bryanston, Sandton
Ander Kantore: Kaapstad, Gauteng Ander
Gebiede van Praktyk: Munisipale wet, Voorsieningskettingbestuur dispuut, 
Openbare tender dispuut,Omgewingsreg, 
Verhuurder en huurder
   

leonard-attorneys-www.lawyer365.co.za
   
Naam: Leonard Attorneys
Foon Nommer: +27 84 411 1009
E-Pos Adres: leonard.att@gmail.com.
Webwerf: www.leonardattorneys.co.za
Adres: No 5 LGL, Energy House,
197 Smit Street, 
Fairland
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma
   

    martin vermaak attorneys
Naam: Martin Vermaak Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 065 9000
E-Pos Adres: vermaakmartinattorney@gmail.com
Webwerf: www.martinvermaak.com
Adres: The Oaks Office Park, 368 Oak Laan,
Ferndale, Randburg
Gebiede van Praktyk: Lugvaartreg, Kriminele Reg,
Egskeidings, Onderhoud & Familiereg,
  Eiendomsreg, Kommersiële Reg,
  Boedelberedding, Arbeidsreg,
  Aaneming, Gesinsgeweld,
  Dringende Hooggeregshof Aansoeke
   

    neels engelbrecht attorneys
Naam: Neels Engelbrecht Prokureurs & Aktebesorgers
Foon Nommer: +27 (0)11 794 6604
E-Pos Adres: adriaaneng@mweb.co.za / neelse@mweb.co.za
Webwerf: www.engelbrechtatt.com
Adres: Eenheid 4, Beyers Kantoor Park,
4210 Bosbok Pad, Randpark Ridge Ext 75
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Opstel van Voorhuwelikse Kontrakte,
Eiendomsreg, Uitsettings, Kommersiële Litigasie,
  Algemene Siviele Litigasie, Munisipale Reg,
  Egskeidingsreg, Arbeidsreg
 

    ntantiso attorneys
Naam: Ntantiso Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)10 005 5496
E-Pos Adres: yanga@ntantisoattorneys.co.za
Webwerf: www.ntantisoattorneys.co.za
Adres: 292 Surrey Laan,
Randburg
Gebiede van Praktyk: Arbeidsreg, Motorongelukke,
Kommersiële Litigasie,
  Versekeringsreg, Egskeidingsreg
   

rademeyer-attorneys
   
Naam: Rademeyer Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)11 886 3001
E-Pos Adres: info@rademeyer.co.za
Webwerf: www.rademeyer.co.za
Adres: Kira House, 390 Kent Ave, Ferndale, Randburg
Gebiede van Praktyk: Kopiereg, Ontwerpe, Patente,
  Handelsmerke, Kommersiële Litigasie
   

    sithole nm attorneys
Naam: Sithole NM Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 039 6443
E-Pos Adres: legal@sitholelaw.co.za
Webwerf: www.sitholelegal.co.za
Adres: Suite 126 Blairgowrie Plaza, 64 Conrad Drive
Randburg
Gebiede van Praktyk: Siviele Litigasie, Versekerings & Kommersiële Reg
Arbeidsreg
Boedels & Likwidasies,
Huweliks & Egskeidingsreg

    ums-attorneys
Naam: UMS Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 678 5280
E-Pos Adres: jhb@umslaw.com
Webwerf: www.umslaw.com
Adres: 1st Vloer, Block 6, 299 Pendoring Office Block, 
299 Pendoring Laan, Blackheath, Johannesburg
Ander Kantore: Durban
Gebiede van Praktyk: Notarisse, Krediet, Korporatiewe, Belasting & Insolvensiereg
Kommersiële, Maatskappy & Omgewingsake Reg,
Aktebesorging, Wetlike Oudits & Opinies, Invordering