prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - NOORD WES            Terug na tuisblad

 

Brits (2) Hartbeespoort (1) Klerksdorp (3) Mahikeng (1) Orkney (1) Potchefstroom (3) Rustenburg (1) Vryburg (1)

 

BRITS

    langenhoven-pistorius
Naam: Langenhoven Pistorius Modihapula Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 252 3413
E-Pos Adres: general@langenhovens.co.za
Webwerf: www.langenhovens.co.za
Adres: 59 Pienaar Straat, Brits
Ander Kantore: Hartbeespoort
Gebiede van Praktyk: Hooggeregshof & Landdroshof Litigasie, Straf & Familiereg
Invorderings, Boedels & Testamente, Kommersiële advies,
Opstel van Ooreenkomste, Oprig en wysigings van 
Maatskappye & Trusts, Aktevervaardiging, Notariële verlyding

    marthie burger attorney prokureur
Naam: Marthie Burger Prokureur
Foon Nommer: +27 (0)12 252 7564 / 5
E-Pos Adres: marthie@mburger.co.za
Webwerf: www.mburger.co.za
Adres: Wetca Gebou, Van Velden Straat 41, Brits
Gebiede van Praktyk: Administrasie en Skuldberading,
Boedels en Testamente,
Siviele Litigasie & Kriminele Reg

HARTBEESPOORT

    langenhoven-pistorius
Naam: Langenhoven Pistorius Modihapula Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 259 1166
E-Pos Adres: hartbeespoort@langenhovens.co.za
Webwerf: www.langenhovens.co.za
Adres: 10 Nviro Business Hub, Ou Wapad Street, HBP
Ander Kantore: Brits
Gebiede van Praktyk: Hooggeregshof & Landdroshof Litigasie, Straf & Familiereg
Invorderings, Boedels & Testamente, Kommersiële advies,
Opstel van Ooreenkomste, Oprig en wysigings van 
Maatskappye & Trusts, Aktevervaardiging, Notariële verlyding

KLERKSDORP

 

jan-ellis


Naam: Jan Ellis Attorneys
Foon Nommer: +27 (0) 18 462 3797
E-Pos Adres: janelliskld@lantic.net
Webwerf: www.janellis.co.za
Adres: 25 Anderson Str, Klerksdorp
Ander Kantore Orkney, Potchefstroom
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

    king-viljoen-snyders
Naam: King, Viljoen & Snyders Ing.
Foon Nommer: +27 (0) 18 462 4521
E-Pos Adres: esprok@lantic.net
Adres: Golf Straat 17, Klerksdorp
Gebiede van Praktyk: Kontrakte, Aktebesorging, Invordering, Sekwestrasies, 
Uitsettings, Boedels & Trusts, Litigasie, Likwidasie,
Egskeidings & Familiereg, Insolvensie Reg & Administrasie,
Korporatiewe, Kriminele & Persoonlike Beserings Reg

    oosthuizen laubscher
Naam: Oosthuizen Laubscher Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 78 703 3793 / +27 (0) 82 483 9575
E-pos Adres: olattorneys@yahoo.com / olattorneys@gmail.com
Webwerf: www.oosthuizenlaubscher.co.za
Adres: Siddle Straat 77, Kantoor 4, Klerksdorp
Gebiede van Praktyk: Invordering, Administrasie, Skuld Hersienning, 
Siviele & Kriminele Litigasie, Dranklisensies,
Arbeids- en Familiereg, Huweliksooreenkomste,
Sekwestrasies, Boedels & Testamente, Kontrakte

MAHIKENG

    smit-stanton-incorporated
Naam: Smit Stanton Ingelyf
Foon Nommer: +27 (0)18 381 0180 / 1 / 2 / 3
E-Pos Adres: law@smitstanton.co.za
Webwerf: www.smitstanton.co.za
Adres: 29 Warren Straat, Mahikeng
Gebiede van Praktyk: Administratiewe, Besigheids & Kommersiële Reg,
Invordering, Kontrakte, Aktebesorging, Litigasie,
Egskeidings, Familiereg, Uitsettings, Notarisse,
Eiendomsreg, Testamente, Trusts & Boedels, Waardeerders

ORKNEY

jan-ellis
Naam: Jan Ellis Attorneys
Foon Nommer: +27 (0) 18 473 0102/3
E-Pos Adres: janellisorkney@lantic.net
Webwerf: www.janellis.co.za
Adres: Kantoor 1, Yeatslaan, Orkney
Ander Kantore: Klerksdorp, Potchefstroom
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

POTCHEFSTROOM

jan-ellis
Naam: Jan Ellis Attorneys
Foon Nommer: +27 (0) 18 294 3282
E-Pos Adres: janellis@lantic.net
Webwerf: www.janellis.co.za
Adres: Peter Mokabalaan 135, Potchefstroom
Ander Kantore:  Klerksdorp, Orkney
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

    moolman-pienaar-ing
Naam: Moolman & Pienaar Ing.
Foon Nommer: +27 (0) 18 297 8799
E-Pos Adres: litigation2@mmlaw.co.za
Webwerf: www.mmlaw.co.za
Adres: Maree Straat 57, 
Potchefstroom
Gebiede van Praktyk: Alternatiewe Geskilbeslegting, Litigasie, Invordering,
Kontraktereg, MVA Eise, Eiendomsreg,
Familie & Versekeringsreg, Boedels & Testamente

willie-jordaan
Naam: Willie Jordaan Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 18 297 0111  /  082 457 3499
E-Pos Adres: law@icon.co.za
Adres: Smitstraat 74, 
Potchefstroom
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Reg, Kriminele Reg, Familiereg,
Litigasie, Skuldinvorderings, Eiendomsreg,
Uitsettings, Onderhoudsreg

RUSTENBURG

gert-nel


Naam: Gert Nel Incorporated
Foon Nommer: +27 (0) 14 592 3494
E-Pos Adres: lindy@gertnelattorneys.co.za
Webwerf: www.gertnelincattorneys.co.za
Adres: 237A Beyers Naude Drive, Rustenburg
Ander Kantore: Kaapstad, Pretoria, George, Durban, PE
Gebiede van Praktyk: Padongelukfonds Eise, Publieke Aanspreeklikheids Eise,
Honde byt Eise, Mediese Nalatigheid, Medico Invorderings

VRYBURG

abel-bester-ing-inc-lawyer-prokureur
Naam: Abel Bester Ing / Inc.
Foon Nommer: +27 (0) 53 927 5773 /4
E-Pos Adres: abel@megadial.com
Adres: 25 De Kock Straat,
Vryburg
Gebiede van Praktyk: Administratiewe, Besigheids & Kommersiële Reg, Regskoste
Invordering, Kontrakte, Aktebesorging, Litigasie,
Kriminele, Egskeidings & Familiereg, Uitsettings, Notarisse,
Eiendomsreg, Testamente, Trusts & Boedels, MVA Eise

juta-online-shop-banner