prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - PORT ELIZABETH            Terug na tuisblad

 

Central (3)  Greenacres (1)  Newton Park (4) South End (1)  Walmer (1)

 

    strombeck-pieterse-attorneys-port-elizabeth
Naam: Strömbeck Pieterse Prokureurs (Aktebesorging)
Foon Nommer: +27 (0) 41 581 1152
E-pos Adres: justin@strombeckpieterse.co.za / hannelie@strombeckpieterse.co.za
Webwerf: www.strombeckpieterse.co.za
Adres: 214 Main Road, Walmer,
Port Elisabet
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële, Eiendoms &; Belastingreg,
Omgewings, Administratiewe, Kontrakte &; Arbeidsreg,
Litigasie, Beserings aan diens, Verbruikers Beskerming Wet,
Familie & Vermaaklikheids Reg, Boedels, Notariële werk
   

    strombeck-pieterse-attorneys-port-elizabeth
Naam: Strömbeck Pieterse Prokureurs (Litigasie)
Foon Nommer: +27 (0) 41 585 0980
E-pos Adres: schalk@strombeckpieterse.co.za / john@strombeckpieterse.co.za
Webwerf: www.strombeckpieterse.co.za
Adres: 7 Bird Street, Central,
Port Elisabet
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële, Eiendoms &; Belastingreg,
Omgewings, Administratiewe, Kontrakte &; Arbeidsreg,
Litigasie, Beserings aan diens, Verbruikers Beskerming Wet,
Familie & Vermaaklikheids Reg, Boedels, Notariële werk
   

    flemix-and-associates-lawyer.co.za
Naam: Flemix & Vennote Ing.
Foon Nommer: +27 (0)41 365 5556
E-Pos Adres: pe@flemixinc.co.za
Webwerf: www.flemixinc.co.za
Adres: 7 4th Laan, Newton Park,
Port Elisabet
Gebiede van Praktyk: Opsporing Dienste, Invorderings,
Wetlike Invorderings
   

fred-stemmett-attorneys

   
Naam: Fred Stemmett Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 41 581 4856
E-Pos Adres: fslawyer@mweb.co.za
Adres: 296 Walmer Boulevard, South End, Port Elisabet
Gebiede van Praktyk: Siviele, Kriminele, Egskeidings, Onderhouds & Familiereg,
Kontrakte, Dronkbestuur, Huurkontrakte, Litigasie,
Trusts, Testamente & Boedels, Huur
Huwelikswet, MVA Eise, Invordering
   

gert-nel   
Naam: Gert Nel Incorporated
Foon Nommer: +27 (0) 41 399 9468
E-Pos Adres: lindy@gertnelattorneys.co.za
Webwerf: www.gertnelincattorneys.co.za
Adres: 3rd Floor Regus House, Fairview Office Park, Ring Rd,
Greenacres
Ander Kantore: Kaapstad, Pretoria, George, Rustenburg, Durban
Gebiede van Praktyk: Padongelukfonds Eise, Publieke Aanspreeklikheids Eise,
Honde byt Eise, Mediese Nalatigheid, Medico Invorderings
   

greyvensteins

   
Naam: Greyvensteins (Port Elisabet)
Foon Nommer: +27 (0)41 501 5500
E-Pos Adres: liesel@greyvensteins.co.za / cor@greyvensteins.co.za
Webwerf: www.greyvensteins.co.za/
Adres: St Georges House, 104 Park Drive, Central
Ander Kantore: Kaapstad; Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
   

    jacques du preez attorneys
Naam: Jacques du Preez Prokureurs 
Foon Nommer: +27 (0)41 365 2232 / 082 291 4381
E-Pos Adres: jdp.law@vodamail.co.za
Adres: Mangold Straat 96, Newton Park,
Port Elizabeth
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Familiereg, Egskeidingsreg,
Toesig oor kinders, Arbeidsreg, 
  Opheffing van die swartlys van kredietrekords,
  Tersydestelling van Vonnisse, Aktebesorging,
  Korrespondente werk in Hooggeregshof, Landdroshof
  Port Elizabeth, New Brighton & Arbeidshof

    kaplan-blumberg-attorneys-notaries-conveyancers
Naam: Kaplan Blumberg Prokureurs, Notarisse & Aktebesorgers
Foon Nommer: +27 (0) 41 363 6044
E-Pos Adres: paulene@e-lex.co.za
Webwerf: www.kaplanblumberg.co.za
Adres: 1ste Vloer, Blok A, Southern Life Gardens,
70-2nd Laan, Newton Park, Port Elizabeth
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële Reg, Trusts,
Testamente, Administrasie van bestorwe boedels,
Arbeids & Familiereg, Voorhuwelikse Kontrakte,
Litigasie, Likwidasie, Business Rescue

    o-brien-inc
Naam: O' Brien Prokureurs Ing.
Foon Nommer: +27 (0)41 582 1309
E-Pos Adres: info@obrienlaw.co.za
Adres: 2de Vloer, University Chambers, Bird Straat 26, 
Port Elisabeth
Gebiede van Praktyk: 3rde Party Eise, Siviele, Kommersiële, Kriminele Reg,
Kontrakte, Invordering, Testamente & Boedels, Uitsettings,
Egskeidings & Familiereg, Litigasie, Persoonlike Beserings Reg
   

    pbk attorneys prokureurs
Naam: PBK Prokureurs 
Foon Nommer: +27 (0)41 365 5955
E-Pos Adres: info@pbkattorneys.co.za
Webwerf: www.pbkattorneys.co.za
Adres: Hurd Straat 22, Newton Park,
Port Elizabeth
Gebiede van Praktyk: Persoonlike Beserings Reg, Mediese Nalatigheid,
Motorongeluk Fonds Eise, Egskeidingsreg,
Kommersiële Reg, Eiendomsreg, Litigasie,
Deeltitel Arbitrasie en Heffings

juta-online-shop-banner