prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - PRETORIA            Terug na tuisblad

 

adams-adams-img

   
Naam: Adams & Adams (Pretoria)
Foon Nommer: +27 (0) 12 432 6000
E-Pos Adres: mail@adamsadams.com
Webwerf: www.adamsadams.com
Adres: Lynnwood Bridge, 4 Daventry Street , Lynnwood Manor
Ander Kantore: Johannesburg, Durban, Kaapstad 
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
   

ah-stander
   
Naam: AH Stander Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 991 2875
E-Pos Adres: rs@ahslaw.co.za
Webwerf: www.ahslaw.co.za
Adres: Pentagon House, Block E, Unit E2, Plettenberg Straat 669,
Faerie Glen, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Kriminele Reg, Kommersiële Reg, Litigasie,
Huweliksreg, Arbeidsreg
   

Bekker Attorneys Prokureurs
Naam: Bekker Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 329 2227
E-Pos Adres: bekkerlawyers@gmail.com
Webwerf: www.bekkerlawyers.co.za
Adres: Heuwelstraat 333, Capital Park,
Pretoria
Gebeide van Praktyk: Notariële Praktyk, Aktebesorging, Kommersiële Reg,,
Grondeise, Litigasie, Insolvensiereg,
Derde Party Eise, Familiereg, Skuldinvordering,
Arbeidsreg, Versekeringsreg, Boedels
   

    bronwyn-may-attorney-prokureur
Naam: Bronwyn May Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 346 3838
E-Pos Adres: blmay@telkomsa.net
Webwerf: www.bmayattorneys.co.za
Adres: 161 Garsfontein Road, Ashlea Gardens,
Pretoria
Gebiede van Praktyk: Toegang tot kinders, Aanneming, Kinderregte, Litigasie,
Kontrakte, Bewaring, skuld Invordering, Egskeidingsreg,
Familiereg, Onderhoud, Mediasie, Trusts, Testamente
   

campbell-attorneys
   
Naam: Campbell Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)86 100 1129
E-Pos Adres: pta@campbellattorneys.co.za
Webwerf: www.campbellattorneys.co.za
Adres: No.6 Duncan Manor - 150 Brooks Straat,
Hoek van Brooks & Jan Shoba Straat, Brooklyn, Pretoria
Ander Kantore: Durban 
Gebiede van Praktyk: Persoonlike Beseringsreg, Mediese Wanpraktyk- Reg,
POF Eise, Eise teen die Staat
   

christo-botha-attorneys

   
Naam: Christo Botha Attorneys
Foon Nommer: +27 (0) 12 430 6737
E-Pos Adres: marlese@cbattorneys.co.za
Webwerf: www.christobothaattorneys.co.za
Adres: P O Box 40847, Arcadia,
Pretoria
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma
   

    vkattorneys
Naam: VK Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 12 346 4416
E-Pos Adres: vicky@vkattorneys.co.za
Webwerf: www.vkattorneys.co.za
Adres: 389 Lynnwood Road,
Menlo Park, Pretoria
Gebiede van Praktyk:  Egskeidingsreg, Onderhoudsreg, Bewaring
   

dawid-pietersen-attorneys   
Naam: Dawid Pietersen Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 12 546 1435
E-Pos Adres: dawid.pietersen.prokureurs@gmail.com
Adres: Moselie Straat 625, Florauna, Pretoria-Noord
Gebiede van Praktyk: Kriminele, Egskeidings, Familie & Verbruikersreg, Kontrakte,
Swartlys, Maatskappy Registrasies, Invordering
Testamente & Boedels, Eiendoms & Arbeidsreg, Litigasie
   

de-meyer-de-vries

   
Naam: De Meyer De Vries Attorneys
Foon Nommer: +27 (0) 12 362 4007
E-Pos Adres: enquiries@demdev.co.za
Webwerf: www.demdev.co.za
Adres: 835 Jan Shoba (Duncan) street, Brooklyn, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Polisie brutaliteit, Arbeidsreg, Persoonlike Beserings Reg, 
Siviele en Kriminele litigasie, Familiereg, Mediese wanpraktyk
   

    flemix-and-associates-lawyer.co.za
Naam: Flemix & Vennote Ing.
Foon Nommer: +27 (0)861 266 623
E-Pos Adres: flemix@flemixinc.co.za
Webwerf: www.flemixinc.co.za
Adres: Law Chambers, Botco Place, Kasteel Straat 61,
Lynnwood Glen, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Opsporing Dienste, Invorderings,
Wetlike Invorderings
   

gerhard-barnard-attorneys
   
Naam: Gerhard Barnard Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)861 375 221
E-Pos Adres: lucindap@barnardatt.co.za
Webwerf: www.barnardatt.co.za
Adres: 79 Glen Village South, c/o Hans Strydom, & Olympus dr,
Faerie Glen, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Kommersiële, Kriminele, Egskeidings, Familie & Arbeidsreg
Invordering, Kontrakte, Aktebesorging, Huurkontrakte,
Huwelik & Eiendomsreg, Deeltitel, Litigasie
   

gert-nel


   
Naam: Gert Nel Incorporated
Foon Nommer: +27 (0) 12 333 8290
E-Pos Adres: lindy@gertnelattorneys.co.za
Webwerf: www.gertnelincattorneys.co.za
Adres: 1235 Cobham Road, Queenswood, Pretoria
Ander Kantore: Kaapstad, Durban, George, Rustenburg, PE
Gebiede van Praktyk: Padongelukkefonds & Publieke Aanspreeklikheids Eise, 
Honde byt Eise, Mediese Nalatigheid, Medico Invorderings
   

gresse inc logo
Naam: Gresse & Vennote Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 348 4701
E-Pos Adres: shaun@gresseinc.co.za
Adres: Suite 3, Parkland Building, 223 Bronkhorst Str,
Nieuw Muckleneuk, Pretoria
Gebeide van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
Siviele Litigasie, Kontraktereg,
Arbeidsreg
   

grove-dormehl-attorneys


   
Naam: Grové & Dormehl Attorneys / Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 12 348 8595
E-Pos Adres: sharing@sglaw.co.za
Webwerf: www.sglaw.co.za
Adres: Wapadrand Office Park, Ground Floor, Block E, Room 51,
90 Kingbolt Crescent, Wapadrand
Gebiede van Praktyk: Hooggeregshof & Landdroshof litigasie, Kriminele & Arbeidsreg, 
Skuld Hersiening, Boedel Administrasie, Kommersiële kontrak 
   

    hahn-hahn-attorneys
Naam: Hahn & Hahn Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 431 2480/ 086 112 2000
E-Pos Adres: info@hahnlaw.co.za
Webwerf: www.hahnlaw.co.za
Adres: Richard Straat 218, Hatfield,
Pretoria
Gebiede van Praktyk: Konstruksie, Verbruikers, Familie, Egskeidings & Kos reg,
Invordering, Boedels, Trusts & Kriminele Reg,
Kompetisie, Arbeids & Staatsreg
   

    hamel attorneys
Naam: Hamel Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 754 3385
E-Pos Adres: info@hamelattorneys.co.za
Webwerf: www.hamelattorneys.co.za
Adres: 409 Braam Pretorius Straat, Magalieskruin,
Pretoria
Gebiede van Praktyk: Familiereg, Egskeidings, Maatskappy Reg,
Testamente, Trusts & Boedels, Eiendomsreg,
Insolvensiereg, Invordering,
Padongelukkefonds Eise

Hough Attorneys
Naam: Hough Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)63 776 4385
E-Pos Adres: annick@houghattorneys.co.za
Webwerf: www.houghattorneys.co.za
Adres: Selati Straat 35,
Ashlea Gardens, Pretoria
Gebeide van Praktyk: Kommersiële Reg, Bemiddeling
Siviele Litigasie, Kontraktereg,
Arbeidsreg
   

    ji-van-niekerk-inc
Naam: JI Van Niekerk Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 111 0328
E-Pos Adres: info@vninc.co.za
Webwerf: www.vninc.co.za
Adres: Suite 101, Waterkloof Gardens, Main Straat 270,
Brooklyn, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Insolvensie Wet, Kommersiële & Korporatiewe Reg,
Algemene Litigasie, Boedels & Testamente, Kontrakte,
Invordering, Intellektuele Eiendomsreg
   

    johan-van-zyl-attorneys
Naam: Johan van Zyl Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 323 9601
E-Pos Adres: info@jjvzlaw.co.za
Webwerf: www.jjvzlaw.co.za
Adres: Paul Kruger Straat 315, Capital Park,
Pretoria
Gebiede van Praktyk: Kriminele Litigasie, Siviele Litigasie, Familiereg,
Egskeidings & Onderhoudsreg, Huishoudelike Geweld,
Huweliksvoorwaardekontrakte, Korrespondensie Werk
   

kekana-inc

   
Naam: M.L. Kekana Inc Attorneys
Foon Nommer: 074 1400870 / 083 3956191
E-Pos Adres: mlkekanainc@gmail.com
Adres: 2nd Floor Office 206, Sammy Mark Square
330 Hellen Joseph Street, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Boedels, Derde party eise (RAF), Kriminele & Siviele sake,
Kommersiële & Arbeidsreg, Egskeidingsreg, Versekeringseise
 

moketla mamabolo attorneys
Naam: Moketla Mamabolo Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 362 4380
E-Pos Adres: info@mamaboloattorneys.co.za
Webwerf: www.mamaboloattorneys.co.za
Adres: 440 Standard Plaza Building, Hilda Straat, 4de Vloer ,
Hatfield, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Eiendomsontwikkelingsreg / Stadsbeplanningreg
Omgewingsake Reg, Kontraktereg &
Kommersiële Litigasie

mthombeni-attorneys
   
Naam: Mthombeni Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 78 178 9906 / +27 (0)12 717 2061
E-Pos Adres: info@mthombeniattorneys.com
Webwerf: www.mthombeniattorneys.com
Adres: 2829 Manyeleti,
Temba
Gebiede van Praktyk: Kriminele, Versekerings, Kommersiële, Familie & Arbeidsreg,
Industriele Verhoudings, Litigasie, Versamelings,
Bestorwe Boedels, Korrespondent werk
   

nandi-bula-bula

   
Naam: Nandi Bulabula Incorporated
Foon Nommer: +27 (012) 343 5005 / 5845
E-Pos Adres: enquiries@nandibulabulainc.co.za
Adres: 802 Arcadia Street, Cnr Arcadia & Farenden Str
Webwerf: www.nandibulabulainc.co.za
Gebiede van Praktyk: Kommersiële & Eiendomsreg, Notariele Praktyk,
POF, Plaaslike Regering praktyk & litigasie
 

ngoato-attorneys


   
Naam: Ngoato Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)61 748 9934
E-Pos Adres: law@ngoato.co.za
Webwerf: www.ngoato.co.za
Adres: Suite 508, Protea Tower Building, Cnr Paul Kruger & Pretorius
Gebiede van Praktyk: Arbeidsreg en Siviele Litigasie, Strafreg, Familiereg, 
Egskeidings, Kontrakte, Invorderings, Persoonlike Beserings Reg (RAF), Boedels & Trusts
   

    pas-prokureurs-attorneys
Name: PAS Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 329 0824
E-Pos Adres: admin@paspta.co.za
Adres: Parkerstraat 187, Riviera,
Pretoria
Ander Kantore: Ermelo
Gebiede van Praktyk: Voertuigskade, Vernederings / Krenking,
Verlies aan Inkomste, Verlies aan onderhoud,
  Mediese Nalatigheid, Begrafniskoste,
  Persoonlike Beserings Reg, 3de Party Eise
 

    pdr-attorneys
Naam: PDR Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 342 9895
E-Pos Adres: lorette@legaledge.co.za
Webwerf: www.legaledge.co.za
Adres: Hatfield Bridge Kantoorpark, Hoek van Richard & 
Stanza Bopape Strate, Hatfield, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Eiendomsoordragte, Verband Registrasies, 
Skuldinvordering, Testamente, Boedelbereddering,
Egskeidings, Versekeringseise, Algemene Litigasie

peet-delport-attorneys   
Naam: Peet Delport Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 804 9555
E-Pos Adres: peet@delportlaw.co.za
Webwerf: www.delportlaw.co.za
Adres: 43B Marili Avenue, Val De Grace, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Egskeidingsreg, Persoonlike Beserings Reg,
Padongelukkefonds Eise, Versekeringseise,
Kriminele & Arbeidsreg, Mediese Nalatigheid
   

raymond-francois-hauptfleisch

   
Naam: Raymond Francois Hauptfleisch Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)12 342 0006
E-Pos Adres: raymond@rfhinc.co.za
Webwerf: www.rfhinc.co.za
Adres: 1st Floor Hilda Chambers, 339 Hilda St , Hatfield
Gebiede van Praktyk: Hooggeregshof & Landdroshof litigasie, Egskeiding, Kriminele &
Arbeidsreg, Boedels, Kommersiële kontrakte
   

s n molele incorporated
Naam: S N Molele Ing.
Foon Nommer: +27 (0)82 455 8837
E-Pos Adres: info@snmoleleinc.co.za
Webwerf: www.snmoleleinc.co.za
Adres: 8th Floor, Rentbel Towers, Bureau Lane,
Pretoria
Ander Kantore: Roodepoort
Gebiede van Praktyk: Siviele Litigasie, Familiereg,
Egskeidings, Arbeidsreg,
Kommersiële Reg, Kriminele Reg
   

    steenkamp spies inc
Naam: Steenkamp & Spies Ing.
Foon Nommer: +27 (0)12 548 6188
E-Pos Adres: info@ssattorney.co.za
Webwerf: www.ssattorney.co.za
Adres: PKN Office Park, Blok B40, 62 Taaifontein St,
Montana, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële Reg, Bestorwe Boedels & 
Boedelbeplanning, Litigasie, Uitsettings /
Huurooreenkomste, Onderhouds & Familiereg
Huweliksvoorwaardekontrak Kontrakte, Eiendomsreg 
   

theart mey ramabulana
Name: Theart Mey Ramabulana Ing.
Foon Nommer: 086 00 181 55
E-Pos Adres: info@theartmey.co.za
Webwerf: www.theartmey.co.za
Adres: Suite 2A, 1ste Vloer Hatfield Gables North, 484 Hilda Str,
Hatfield, Pretoria
Ander Kantore: Alberton
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Reg, Bankreg, Aktebesorging,
Eiendomsreg, Bestorwe Boedels,
Testamente & Trusts, Notariële werk,
  Apostille, Huweliksvoorwaardekontrakte

    theuns-hurter
Naam: Theuns Hurter Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 342 0006
E-Pos Adres: theuns@hurterlaw.com
Faks No: 0866 081 900
Adres: 1ste Vloer, Hilda Chambers, 339 Hilda Straat,
Hatfield, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Egskeidings, Gesinsgeweld, Onderhoud, Bestorwe Bedoels,
Kinderhof, Huweliksvoorwaardekontrakte
   

uys-attorneys


   
Naam: Uys Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)12 346 2873 / 452 0154
E-Pos Adres: convey2@uysattorneys.co.za
Webwerf: www.uysattorneys.co.za
Adres: 630 Rupert Street, Brooklyn,
Pretoria
Gebiede van Praktyk: Ons spesialiseer in alle aspekte van aktebesorging
 

van-zyl-le-roux
   
Naam: Van Zyl Le Roux Inc.
Foon Nommer: +27 (0)12 435 9444
E-Pos Adres: vzlr@vzlr.co.za
Webwerf: www.vzlr.co.za
Adres: 1st Vloer/Blok 3, Monument Office Park, Steenboklaan 71
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Bank Arbeids & Finansiële reg,
Korporatiewe, Kommersiële, Persoonlike Beserings Reg,
Mediese nalatigheid, Boedels, Litigasie, Familiereg
   

    vkattorneys
Naam: VK Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0) 12 346 4416
E-Pos Adres: vicky@vkattorneys.co.za
Webwerf: www.vkattorneys.co.za
Adres: 389 Lynnwood Road,
Menlo Park, Pretoria
Gebiede van Praktyk:  Egskeidingsreg, Onderhoudsreg, Bewaring
   

    wagener-attorneys
Naam: Wagener Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)12 342 0006
E-Pos Adres: jan@wageneratt.co.za
Webwerf: www.wageneratt.co.za
Adres: Hilda Law Chambers, 339 Hilda Straat,
Hatfield, Pretoria
Gebeide van Praktyk: Huweliksvoorwaardekontrakte, Kommersiële &
Korporatiewe Reg, Aktebesorging & Eiendomsreg,
Arbeids, Kriminele & Familiereg, Litigasie,
Testamente, Trusts & Boedels, Kontrakte
   

wiese-wiese-attorneys
   
Naam: Wiese & Wiese Attorneys / Cost Consultants
Foon Nommer: +27 (0) 12 343 1268
E-Pos Adres: hein@wieseattorneys.co.za
Webwerf: www.wieseattorneys.co.za
Adres: 748 Stanza Bopape (Church) Straat, 
Cnr Stanza Bopape & Beckett Str, Arcadia, Pretoria
Gebiede van Praktyk: Skuldinvordering, Kommersiële, Huweliks & Arbeidsreg,
Korrespondent Prokureurs, Litigasie, Regskostes Konsultante,
Testamente & Trusts,Maatskappy Registrasies
   

juta-online-shop-banner