prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans2

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - SANDTON            Terug na tuisblad

 

albert-a-marais
Naam: Albert A. Marais Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)11 783 0516
E-Pos Adres: albert.marais@rocketmail.com
Webwerf: www.albertmaraisattorneys.co.za
Adres: B507 Sandhurst Gardens, 5 Fredman Drive, 

Sandton
Gebiede van Praktyk: Sake Reg, Kommersiële Forensiese Ondersoeke, Valutabeheer

    allan-levin-associates
Naam: Allan Levin & Associates
Foon Nommer: +27 (0)11 447 6171
E-Pos Adres: queries@ala.co.za, brad@ala.co.za
Adres: 1ste Vloor, 80 Corlett Drive Melrose North, Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Korporatiewe & Kommersiële Reg, Litigasie
Arbeidsreg, Algemene Siviele Litigasie,
Familie & Kriminelereg, Bemiddeling

boshoff inc
Naam: Boshoff Ing.
Foon Nommer: +27 (0)87 809 6460
E-Pos Adres: contactus@boshoffinc.co.za
Webwerf: www1.boshoffinc.co.za
Adres: Johan Laan 107, Grond Vloer,
Wierda Court, Wierda Vallei,
  Sandton
Ander Kantore: Pretoria, Kaapstad, Nelspruit
Gebiede van Praktyk: Eiendomsreg, Aktebesorging,
Trusts, Litigasie,
Kommersiële Reg, Boedels
   

    clarks-attorneys
Naam: Clarks Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 783 1066
E-Pos Adres: admin@clarks.co.za
Webwerf: www.clarksattorneys.co.za
Adres: Block A2, 34 Impala Road, Chislehurston,
Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Aanneming, Kinderregte, Siviele Unies, Kuratorskap, 
Egskeiding, Bemiddeling, Vennootskappe,
Onderhouds & Kollaboratiewe Reg, Surrogaat-moederskap,
Gay regte, Ouer Regte & Verantwoordelikhede

cliffe-dekker-hofmeyr
Naam: Cliffe Dekker Hofmeyr (Johannesburg)
Foon Nommer: +27 (0)11 562 1000
E-Pos Adres: jhb@cdhlegal.com
Webwerf: www.cliffedekkerhofmeyr.com
Adres: 1 Protea Place (C/O Fredman & Protea Place), Sandton
Ander Kantore: Kaapstad
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

fasken-martineau-img
Naam: Fasken Martineau
Foon Nommer: +27 (0)11 586 6000
E-Pos Adres: johannesburg@fasken.com
Webwerf: www.fasken.com
Adres: Inanda Greens, Building 2, 54 Wierda Road West, Sandton,
Johannesburg
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

june-stacey-marks
Naam: June Stacey Marks Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 444 9994
E-Pos Adres junemarks@mweb.co.za
Webwerf: www.junestaceymarksattorneys.co.za
Adres: Block A, Ground Floor, Grayston Ridge Office Park, 
144 Katherine Straat, Sandton
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regfirma

    kampha
Naam: Khampha Prokureurs Ing.
Foon Nommer: +27 (0)11 234 1735
E-Pos Adres: info@khamphainc.co.za
Webwerf: www.khamphainc.co.za
Adres: Unit G12, Pinewood Square, Pinewood Office Park,
33 Riley Road, Woodmead
Gebiede van Praktyk: Swart bemagtiging, Arbeids & Kommersiële Reg,
Korporatiewe bestuur, Litigasie, Boedels,
Kontrakte, Aktebesorging, Ondersoeke & Oudits,
Samesmeltings & Verkrygings, Vervoer Reg, Trusts

    kisch-ip
Naam: Kisch IP
Foon Nommer: +27 (0)11 324 3000
E-Pos Adres: info@kisch-ip.com
Webwerf: www.kisch-ip.com
Adres: Inanda Greens Business Park, 54 Wierda Road West,
Wierda Vallei, Sandton
Gebiede van Praktyk: Patente, Handelsmerke, Ontwerpe, Kopiereg,
Internet, "E-Commerce", Domeine, Anti-vervalsing,
Intellektuele Eiendom Litigasie, Mededingingsreg

lawtons africa
Naam: Lawtons Africa
Foon Nommer: +27 (0)11 286 6900
E-Pos Adres: info@lawtonsafrica.com
Webwerf: www.lawtonsafrica.com
Adres: 22 Fredman Drive,
  Sandton
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

    lda attorneys incorporated
Naam: LDA Attorneys Incorporated
Foon Nommer: +27 (0)11 268 6512
Faks:   086 266 0233
E-Pos Adres larrydave@law.co.za
Webwerf: www.ldalaw.co.za
Adres: 57 Sixth Road, Hydepark, Eerste Vloer,
Northview Gebou C2, Sandton
Gebiede van Praktyk: Arbeidsverhoudinge & Arbeidsreg, 
CCMA, Bedingingsrade & Arbeidshof.
  Industriële Verhoudinge & Arbeidsreg opleiding
   

    moodie and robertson
Naam: Moodie & Robertson
Foon Nommer: +27 (0)11 807 6046 
  info@riv.moodrob.co.za
Webwerf: www.moodieandrobertson.co.za
Adres: Tuscany Gebou 4, Tuscany Kantoor Park,
6 Coombe Plek, Rivonia
Gebiede van Praktyk: Geskilbeslegting ( Litigasie ), Eiendomsreg & Aktebesorging,
Publiekreg ( Plaaslike Regering ), Arbeidsreg,
Korporatiewe Bates Verhalings & Invordering,
Familiereg en Sportreg

norton-rose-fulbright
Naam: Norton Rose Fulbright (Johannesburg)
Foon Nommer: +27 (0)11 685 8500
Webwerf: www.nortonrosefulbright.com
Adres: 15 Alice Lane, Sandton, 
Gauteng
Ander Kantore: Durban & Kaapstad 
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

    schwellnus incorporated
Naam: Schwellnus Ing. Prokureurs 
Foon Nommer: +27 (0)11 467 8733
E-Pos Adres: billy@schwellnus.com
Faks Nommer: 086 599 4739
Adres: Eenheid 4, 39B Kingfisher Office Park,
Kingfisher Drive, Fourways
Gebiede van Praktyk: Eiendomsreg, Aktebesorging, Testamente,
Deeltitel Verkope, Huurooreenkomste,
Aandeelhouers en Vennootskap ooreenkomste,
  Stadsbeplanning Goedkeurings,
Voorhuwelikse ooreenkomste & Apostille verwante werk
   

shepstone-wylie-img
Naam: Shepstone & Wylie (Sandton, Johannesburg)
Foon Nommer: +27 (0)11 290 2540
E-Pos Adres: dulin@wylie.co.za
Webwerf: www.wylie.co.za
Adres: Ground Floor, The Lodge, 38 Wierda Road West, 
Wierda Valley, Sandton,  JHB
Ander Kantore: Richards Bay, Kaapstad, Durban, Pietermaritzburg, London
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma

    theron-maybery-attorneys
Naam: Theron & Maybery Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 052 2806/30
E-Pos Adres: angela@theronmaybery.co.za
Webwerf: www.theronmaybery.co.za
Adres: 1 Maxwell Rylaan, Sunninghill,
Sandton
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Familiereg, Invordering,
Egskeidingsreg, Onderhoud Law, Saambly Ooreenkomste,
Kommersiële Reg, Arbeidsreg, Verbruikersreg

    tomlinson mnguni james attorneys prokureurs
Naam: Tomlinson Mnguni James Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)11 784 2634/5
E-Pos Adres: jhb@tmj.co.za
Webwerf: www.tmj.co.za
Adres: Suite 22, 2de Vloer, Daisy Straat Kantoor Park,
Daisy Straat 135, Sandton
Ander Kantore: Durban, Kaapstad, Pietermaritzburg
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Reg, Arbeidsreg,
Eiendomsreg, Huweliksreg, Litigasie,
Publiekereg, Trusts, Boedels & Belasting,
Persoonlike Beserings Reg, Mediese Nalatigheid