prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - VRYSTAAT            Terug na tuisblad

 

Bethlehem (1) Bloemfontein (5) Harrismith (1) Sasolburg (2) Welkom (3) Zastron (1)

 

BETHLEHEM

    breytenbach mavuso
Naam: Breytenbach Mavuso Ing.
Foon Nommer: +27 (0)58 307 5300
E-Pos Adres: infob@breytlaw.co.za
Webwerf: www.breytlaw.co.za
Adres: Union Straat 12,
Bethlehem
Gebiede van Praktyk: Kriminele Reg, Kommersiële & Kontraktereg,
Eiendoms, Verbruikers & Familiereg,
Intellektuele Eiendomsreg, Testamente & Boedels,
Geskilbeslegting, Litigasie, Invordering

BLOEMFONTEIN

    cjd-attorneys
Naam: CJD Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)51 430 2370
E-Pos Adres: francois@cjd.co.za
Webwerf: www.christodippenaar.co.za
Adres: Reid Plaza, Suite 2, Reid Straat 21,
Westdene, Bloemfontein
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Invordering, Arbeidsreg
Siviele litigasie, Kontraktereg,
Huweliksreg, Arbitrasie, Appèl-afdeling
   

    du toit lambrechts
Naam: Du Toit Lambrechts Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)51 433 1415
E-Pos Adres: infobfn@dtllaw.co.za
Webwerf: www.dtllaw.co.za
Adres: Wilcocksweg 15,
  Noordhoek, Bloemfontein
Ander Kantore: Mosselbaai
Gebiede van Praktyk: Rekeninge van regskostes, Swartlys, Siviele Reg, Kontrakte,
Aktebesorging, Kriminele Reg, Invordering, Insolvensiewet,
Egskeiding & Onderhoudsreg, Notarisse, Testamente, 
  Trusts, Boedels

    hanno-bekker-attorneys
Naam: Hanno Bekker Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)51 447 2407
E-Pos Adres: hbprok@gmail.com
Adres: Provost Gebou 1ste Vloer, Maitland Straat 150,
Bloemfontein
Gebiede van Praktyk: Kriminele Litigasie, Siviele Litigasie, Korrespondensie werk,
Invordering, Boedels
   

    honey-attorneys
Naam: Honey Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)51 403 6600
E-Pos Adres: honey@honeyinc.co.za
Webwerf: www.honeyattorneys.co.za
Adres: Honey Chambers, Northridge Mall,
Kenneth Kaunda Laan, Bloemfontein
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Invordering, Familie & Arbeidsreg,
Kommersiële, Korporatiewe & Grondwetlike Reg,
Belasting, Versekerings & Persoonlike Beserings Reg,
Boedels & Testamente, Insolvensie Wet, BBBEE
   

    martin-visser-attorneys-prokureurs
Naam: Martin Visser Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)83 391 8180
E-Pos Adres: johanmartin@legallyarmed.co.za
Webwerf: www.legallyarmed.co.za
Adres: Ella Straat 10, Willows,
Bloemfontein
Gebiede van Praktyk: Ons is Vuurwapen spesialiste:
Lisensie aansoeke, Hernuwings, vuurwapens
Appél, Boedel vuurwapens
   

HARRISMITH

    balden-vogel-attorneys
Naam: Balden, Vogel & Vennote
Foon Nommer: +27 (0)58 622 1035
E-Pos Adres: info@baldenvogel.co.za
Webwerf: www.baldenvogel.co.za
Adres: 49B Warden Straat, Harrismith
Gebiede van Praktyk: Persoonlike Beserings Reg, Litigasie
Eiendomsreg, Kommersiële Reg,
   

SASOLBURG

av-theron-swanepoel
   
Naam: AV Theron & Swanepoel Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)16 976 0506
E-Pos Adres: info@avtswan.co.za
Webwerf:  www.avtswan.co.za
Adres: Theron & Swanepoel Chambers,
13 NJ Van Der Merwe Crescent, Sasolburg
Gebiede van Praktyk: Kommersiële, Egskeidings, Arbeids, Kriminele & Familiereg
Boedels, Besturende Agente, Litigasie
Derde Party Eise, Waardasies, Invorderings
   

    bmh attorneys
Name: BMH Ing. (Botes, Broodryk, Mahlobogoane, Van Heerden Ing)
Foon Nommer: +27 (0)16 973 1141
E-Pos Adres: coralie@bmhatt.co.za
Adres: 18 Fichard Straat,
Kantoor 8,9 & 10,
  Sasolburg
Gebiede van Praktyk: Volle Diens Regsfirma
Ons spesialiseer in Kriminele Reg

WELKOM

    B-L-KRETZMANN-INC
Naam: BL Kretzmann Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)57 352 7412
E-Pos Adres: general@blkretzmanninc.co.za
Webwerf: www.blkretzmanninc.co.za
Adres: 167 Constantia Rd,
Dagbreek, Welkom
Gebiede van Praktyk: 3de Party & Mediese Nalatigheids Eise,
Testamente & Bestorwe Boedels, Aktevervaardiging,
Egskeidings, Arbeids & Straf Reg, Algemene Litigasie,
Siviele & Omgewingsreg, Invordering, Kontrakte
   

neumann van rooyen prokureurs attorneys
Naam: Neumann van Rooyen Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)57 916 6666
E-Pos Adres: nvr@nvrlaw.co.za
Webwerf: www.nvrlaw.co.za
Adres: 2 Heeren Straat, Galaxy House,
Welkom
Gebiede van Praktyk: Kriminele Reg, Versekeringsreg,
Boedels & Testamente,
Skuldinvordering, Litigasie,
  Familie Reg, Eiendomsreg
 

lawyer.co.za-wessels-smith-free-state-welkom
   
Naam: Wessels & Smith Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)57 391 9800 / 082 574 6953
E-Pos Adres: info@wessmith.co.za
Webwerf: www.wesselssmith.co.za
Adres: Eerste Vloer, Wessels & Smith Gebou, 26-28 Heeren Straat
Welkom
Gebiede van Praktyk: Eiendomsreg, Bond Registrasies, Siviele Litigasie
Besigheids & Trust Reg, Opstel van Kontrakte,
Boedels & Testamente, Arbeids, Kriminele & Egskeidingsreg
  Insolvensies, Likwidasies, Mynbou & Prospekteerregte
   

ZASTRON

malherbe-saayman-smith
   
Naam: Malherbe Saayman & Smith Ing
Foon Nommer: +27 (0)57 673 1217 / 039
E-Pos Adres: smithprok@telkomsa.net
Adres: Hoofd Straat 36,  Zastron
Ander Gebiede:  Rouxville, Wepener, Smithfield, Sterkspruit,
Lady Grey & Aliwal North
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Invordering, Aktebesorging,
Boedels, Kriminele Reg, Eiendomsreg
   

 

juta-online-shop-banner