prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

Afrikaans Indian Banner 3

 

   VIND 'N REGSFIRMA

   Sandton    Johannesburg    Pretoria
   Gauteng / Ander    Kaapstad
   Centurion
   Wes Kaap / Ander    Stellenbosch / Paarl / Worcester    Durban
   KZN / Ander    Port Elizabeth    Oos Kaap / Ander
   Vrystaat    Noord Wes    Noord Kaap
   Mpumalanga    Limpopo   
   

REGSFIRMAS - WES KAAP / ANDER            Terug na tuisblad

Caledon (1)  Gansbaai (1)  George (5)  Hermanus (5)  Kleinmond (1)  Knysna (2)  Mosselbaai (5)  Plettenbergbaai (2)  Somerset Wes (3)

St Helenabaai (0) Strand (0)  Vredenburg (1)

 

CALEDON

guthrie-theron
Naam: Guthrie & Theron Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)28 212 1060
E-Pos Adres: caledon@gtlaw.co.za
Webwerf: www.gtlaw.co.za
Adres: 21 Donkin Street, Caledon
Ander Kantore: Gansbaai, Hermanus, Kleinmond
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële Reg, Testamente, RAF eise
Siviele litigasie, Dranklisensies, Korrespondent Dienste

GANSBAAI

guthrie-theron
Naam: Guthrie & Theron Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)28 384 0100
E-Pos Adres: gansbaai@gtlaw.co.za
Webwerf: www.gtlaw.co.za
Adres: 25 Main Road, Gansbaai
Ander Kantore: Caledon, Hermanus, Kleinmond
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële Reg, Testamente, RAF eise
Siviele litigasie, Dranklisensies, Korrespondent Dienste

GEORGE

    a-chimes-vanwyk-inc
Naam: A Chimes Van Wyk Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 874 1621
E-Pos Adres: adele@chimesvanwyk.co.za
Webwerf: www.chimesvanwyk.co.za
Adres: Grond Vloer, Church Corner, H/v Courtenay & Kerk Straat, 
George
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Litigasie, Likwidasies & Sekwestrasies,
Egskeidingsreg, Maatskappyreg, Handelsmerk Registrasies,
Bemiddeling, Skuldinvordering, Trusts & Testamente

gert-nel
Naam: Gert Nel Incorporated
Foon Nommer: +27 (0) 44 873 5067
E-Pos Adres: lindy@gertnelattorneys.co.za
Webwerf: www.gertnelincattorneys.co.za
Adres: First Floor, Van Kervel Building, York Street
Ander Kantore: Kaapstad, Pretoria, Durban, Rustenburg, PE
Gebiede van Praktyk: Padongelukfonds Eise, Publieke Aanspreeklikheids Eise,
Honde byt Eise, Mediese Nalatigheid, Medico Invorderings

gerstner-attorneys
Naam: Gerstner Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 874 0626
E-Pos Adres: info@gerattorneys.co.za
Webwerf: www.gerattorneys.co.za
Adres: Victoria Straat 57B, George
Gebiede van Praktyk:  Skuld Administrasie & Bemiddeling, Verwydering van 
Vonnisse, Skuldhersiening, Geskilbeslegting,
Invordering, Testamente en Boedels, Litigasie, Familiereg

lombard-kotze-attorneys
Naam: Lombard Kotze Ing
Foon Nommer: +27 (0)44 874 2610
E-Pos Adres: freddie@lombardkotze.co.za / chris@lombardkotze.co.za
Webwerf: www.lombardkotze.co.za
Adres: Merriman Straat 134, George
Gebiede van Praktyk:  Litigasie, Kommersiële, Arbeids &; Eiendomsreg,
Testamente & Boedels, Familiereg, Uitsettings,
  Verkoop van besigheid, Invordering
 

    rauch-gertenbach-attorneys
Naam: Rauch / Gertenbach Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 601 9900
E-Pos Adres: office@rgprok.co.za
Webwerf: www.rgprok.co.za
Adres: Laché House, York Straat 120, George
Gebiede van Praktyk: Oordragte, Verbandregistrasies, Kontrakte, Litigasie,
Padongelukkefonds / 3de Party Eise, Egskeidings,
Voor-huwelikse kontrakte, Kommersiële, Arbeids & Strafreg,
Boedel beplanning en beredding, Testamente 

HERMANUS

    george coetzee attorneys
Naam: George Coetzee Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)83 349 4794 / (0)28 022 0031
E-Pos Adres: attorneys@coetzeelaw.com
Webwerf: www.coetzeelaw.com
Adres: Kamer 5, Hermanus Law Chambers, Mitchell Straat 19,
Hermanus
Gebiede van Praktyk: Siviele – en Kriminele Litigasie,
Boedels & Testamente, Transportbesorging,
Kontrakte, Invorderings, Uitsettings,
Egskeidings, Huweliksvoorwaardekontrakte
   

guthrie-theron
Naam: Guthrie & Theron Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)28 312 3626
E-Pos Adres: hermanus@gtlaw.co.za
Webwerf: www.gtlaw.co.za
Adres: 77 Main Road, Hermanus
Ander Kantore: Gansbaai, Caledon, Kleinmond
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële Reg, Testamente, RAF eise
Siviele litigasie, Dranklisensies, Korrespondent Dienste

    lb-vorster-attorneys
Naam: LB Vorster Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)28 313 0136
E-Pos Adres: lb@lbvorster.co.za
Webwerf: www.lbvorsterattorneys.co.za
Adres: Suite 25, 1ste Vloer, Astoria Village,
Main Road, Hermanus
Gebiede van Praktyk: Kriminele, Kommersiële, Familie, Egskeidings, Eiendomsreg,
Kontrakte, Aktebesorging, Boedels, Trusts & Testamente
Litigasie, Arbitrasie, Immigrasie / Emigrasie, Insolvensiewet

    steyn-wilson-inc
Naam: Steyn Wilson Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)28 316 3707
E-Pos Adres: Lourina@steynlaw.co.za
Webwerf: www.steynlaw.co.za
Adres: Eenheid 2, Hemel-en-Aarde Craft Village,
Hv. R43 & Main Road, Sandbaai
Gebiede van Praktyk: Invordering. Kommersiële-, Verbruikers- & Maatskappyreg,
Kontrakte, Aktebesorging, & Litigasie. Notarisse. 
Strafreg, Egskeidings, Familie- & Eiendomsreg. Boedels.

    van dyk saayman attorneys
Naam: Van Dyk Saayman Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)28 313 1050
E-Pos Adres: renate@vandyklaw.co.za
Webwerf: www.vandyklaw.co.za
Adres: Magnolia Straat 8, 
Hermanus
Gebiede van Praktyk: Eiendomsreg, Familiereg,
Boedels & Testamente, Invordering,
Landdros & Hooggeregshof Litigasie

KLEINMOND

guthrie-theron
Naam: Guthrie & Theron Attorneys
Foon Nommer: +27 (0)28 271 3031
E-Pos Adres: kleinmond@gtlaw.co.za
Webwerf: www.gtlaw.co.za
Adres: 10 Main Road, Kleinmond
Ander Kantore: Gansbaai, Hermanus, Caledon
Gebiede van Praktyk: Aktebesorging, Kommersiële Reg, Testamente, RAF eise
Siviele litigasie, Dranklisensies, Korrespondent Dienste

KNYSNA 

deon-boshff-attorney-prokureur
Naam: Deon Boshoff Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 382 3111
E-Pos Adres: deon@vcblaw.co.za
Adres: 24 Queen Straat,
Knysna
Gebiede van Praktyk: Eiendomsreg, Aktebesorging, 
Testamente en boedels

    mosdell-pama-cox-attorneys
Naam: Mosdell, Pama & Cox Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 382 5333
E-Posl Adres: Donald@mpc.law.za
Webwerf: www.mpc.law.za
Adres: Tide Straat 15, Knysna
Gebiede van Praktyk: Kommersiële, Kriminele & Omgewingsreg
Aktebesorging, Arbeidsreg, Algemene Praktyk,
Litigasie, & MVA Eise, Eiendomsreg,
  Boedels & Testamente

MOSSELBAAI

cilliers-and-associates
Naam: Cilliers & Assosiate / Associates
Foon Nommer: +27 (044) 072 0020
E-Pos Adres: admin@c-law.co.za
Adres: Suite 11, Diaz Kantoorpark, Beach Blvd Wes, Diaz Strand
Webwerf: www.c-law.co.za
Gebiede van Praktyk: Kommersiële Litigasie, Korporatief, Aktebesorging, 
Insolvensiereg, Boedels & Testamente, Egskeidings, 
  Familiereg, Padongelukkefonds, Mediese Nalatigheid
 

diedericks-attorneys
Naam: Diedericks Attorneys
Foon Nommer: +27 (044) 690 3325
E-Pos Adres: mosseltown@mweb.co.za
Adres: 62 Da Gama St, Da Nova, Mossel Bay
Webwerf: www.diedericksinc.co.za
Gebiede van Praktyk: Kommersiële, Kriminele, Arbeids & Maatskappyreg,
Toegang tot kinders, Egskeidings & Eiendomsreg,
  Testamente & Trusts, Litigasie, Aktebesorging
 

d-h-myburgh
Naam: DH Myburgh Prokureurs
Foon Nommer: 010 003 7867
Faks Nommer: 086 587 4679
E-Pos Adres: labourlawyer@dmyburgh.co.za
Adres: 62 Da Gama St, Da Nova, Mossel Bay
Gebiede van Praktyk:  Arbitrasie, Werknemervoordele, Mediasie, Arbeidsreg
Aandeelinsentiefskemas, Diensbillikheid

    du toit lambrechts
Naam: Du Toit Lambrechts Ing. Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 690 3666
E-pos Adres: carel@dtllaw.co.za
Webwerf: www.dtllaw.co.za
Adres: Cypress Cottage, Marsh Straat 16,
  Mosselbaai
Ander Kantore: Bloemfontein
Gebiede van Praktyk: Rekeninge van regskostes, Swartlys, Siviele Reg, Kontrakte,
Aktebesorging, Kriminele Reg, Invordering, Insolvensiewet,
Egskeiding & Onderhoudsreg, Notarisse, Testamente, 
  Trusts, Boedels

    rauch-gertenbach-attorneys
Naam: Rauch / Gertenbach Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 601 9900
E-Pos Adres: office@rgprok.co.za
Webwerf: www.rgprok.co.za
Adres: Advertiser Gebou, Kerk Straat 10,
Mosselbaai
Gebiede van Praktyk: Oordragte, Verbandregistrasies, Kontrakte, Litigasie,
Padongelukkefonds / 3de Party Eise, Egskeidings,
Voor-huwelikse kontrakte, Kommersiële, Arbeids & Strafreg,
Boedel beplanning en beredding, Testamente 

PLETTENBERG BAAI

    mosdell-pama-cox-attorneys
Naam: Mosdell, Pama & Cox Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)44 533 1101
E-Pos Adres: ppama@mpc.law.za
Webwerf: www.mpc.law.za
Adres: High Straat 6, Plettenberg Baai
Gebiede van Praktyk: Kommersiële, Kriminele & Omgewingsreg
Aktebesorging, Arbeidsreg, Algemene Praktyk,
Litigasie, & MVA Eise, Eiendomsreg,
  Boedels & Testamente

nandi-bula-bula
Naam: Nandi Bulabula Incorporated
Foon Nommer: +27 (044) 533 6721
E-Pos Adres: enquiries@nandibulabulainc.co.za
Adres: Suite 17C, Upper Mall Florina Place, Main Str
Webwerf: www.nandibulabulainc.co.za
Gebiede van Praktyk: Kommersiële & Eiendomsreg, Notariele Praktyk,
POF, Plaaslike Regering praktyk & litigasie
 

SOMERSET-WES

beukman-associates
Naam: Beukman & Associates Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)21 850 0845
E-Pos Adres: dbeukman@telkomsa.net
Adres: Suite 4, 1ste Vloer, Elwil Sentrum, 14 Caledon Straat, 
Somerset-Wes
Gebiede van Praktyk: Egskeidings, Eiendoms & Huweliksreg, Litigasie
Aktebesorging, Invordering, Uitsettings
Notarisse, Boedels & Testamente, Huurkontrakte

    cva-attorneys
Naam: Christo Veldsman Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)21 852 6916
E-Pos Adres: christo@cvattorneys.co.za
Webwerf: www.cvattorneys.co.za
Adres: Private Bag x34, Suite 284,
Somerset-Wes
Gebiede van Praktyk: Litigasie, Familiereg, Kriminele Reg,
Kommersiële Reg, "IT" Reg, Eiendomsreg,
Bemiddeling & Alternatiewe Geskilbeslegting

miller-bosman-leroux
Naam: Miller Bosman Le Roux Hill Ing
Foon Nommer: +27 (0)21 840 8000
E-Pos Adres: mblh@mblh.co.za
Webwerf: www.mblh.co.za
Adres: Parc du Links, 9 Niblick Weg, Somerset-Wes
Gebiede van Praktyk: Persoonlike Beserings & Kriminele Reg, Litigasie
Skuldinvordering, Familie, Versekerings & Eiendomsreg, 
Notariële Dienste, Opleiding Seminars, Boedels

VREDENBURG

 madeleyn-inc-attorneys-prokureurs
Naam: Madeleyn Inc Prokureurs
Foon Nommer: +27 (0)22 715 1114 / 8
E-Pos Adres: vredenburg@madeleyn.co.za
Webwerf: www.madeleyn.co.za
Adres: 6 Main Straat, Vredenburg
Ander Kantore: Kaapstad (Durbanville)
Gebiede van Praktyk: Prokureurs, Aktebesorgers, Notaris, ons spesialiseer in
Eiendomsreg & Handelsreg en MVA Eise

juta-online-shop-banner