prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

Instituut Regsfakulteit Plek 
     
Universiteit van Kaapstad Wilfred &Jules Kramer Regsfakulteit Kaapstad
     
Universiteit van Fort Hare Regsfakulteit Alice, EastLondon
     
Universiteit van die Vrystaat Regsfakulteit Bloemfontein
     
Universiteit van Johannesburg Regsfakulteit Johannesburg
     
Universiteit van KwaZulu-Natal Regsfakulteit  Durban, Pietermaritzburg
     
Universiteit van Limpopo Regsfakulteit  Polokwane
     
Noord Wes Universiteit Regsfakulteit  Potchefstroom
     
Nelson Mandela Metropolitan Universiteit Regsfakulteit  Port Elizabeth
     
Universiteit van Pretoria Regsfakulteit  Pretoria
     
Rhodes Universiteit Regsfakulteit  Grahamstown
     
Universiteit van Suid Afrika   Afstands Onderrig
     
Universiteit van Stellenbosch Regsfakulteit  Stellenbosch
     
Universiteit van Venda Regsfakulteit   
     
Universiteit van die Wes Kaap Regsfakulteit & Handel  Bellville ( Kaapstad)
     
Universiteit van Witwatersrand Olive Schreiner Regsfakulteit  Johannesburg
     
Universiteit van Zululand Regsfakulteit