prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

banner 1 afrikaans

 

VERSEKERINGSREG - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

  1. Welke verskillende tipes voertuigversekering bestaan daar? (Verpligtend met afbetalings verkoopooreenkomste)
  2. Wie betaal wat na 'n ongeluk indien dit jou skuld is?
  3. Wie betaal wat na 'n ongeluk indien dit die ander party se skuld is?

 

1. Welke verskillende tipes voertuigversekering bestaan daar? (Verpligtend met afbetalings verkoopooreenkomste)

 

  • Oorhoofse dekking. Dit sal u beskerm teen verlies of skade weens botsings, kapings, natuurfratse en brand. Dit kom ook handig te pas wanneer derde partye ‘n eis teen u indien vir skade wat u veroorsaak het.
  • Derde-party, brand en diefstal dekking. Dek sommige dinge sootgelyk aan oorhoofse versekering, maar u sal nie gedek wees in geval van ‘n motorbotsing nie. U sal sodanige kostes uit u eie sak moet betaal.
  • Derde-party versekering. Dit is die goedkoopste opsie om slegs die die skade (en geassosiëerde koste) te dek wat u aan ‘n ander persoon se voertuig veroorsaak.

U mag dalk in staat wees om goedkoop versekering te bekom, maar u sal wil voorkom dat u ‘n fortuin moet betaal vir reparasies sou u in ‘n ongeluk betrokke wees.

 

Bokant van Bladsy

 

2. Wie betaal wat na 'n ongeluk indien dit jou skuld is?

 

WIE BETAAL WAT NA ’N ONGELUK?
INDIEN DIT JOU SKULD IS


JY HET...

 

 

Volledige dekking

3de-Party dekking

Geen dekking

DIE ANDER PARTY HET...

Volledige dekking

Jy betaal jou bybetaling. Elke versekeraar sien om na sy kliënt. Die ander versekeraar sal eis van jou versekeraar, insluitende die ander party se bybetaling.

Jy betaal jou bybetaling. Skade aan jou voertuig is nie gedek nie. Die ander versekeraar sal eis van jou versekeraar, insluitende die ander party se bybetaling.

Jy moet self betaal vir die skade aan jou voertuig. Die ander versekeraar sal alle skade gelei deur die ander party van jou eis, insluitend sy/haar bybetaling. Jy kan voor die hof gedaag word indien jy nie betaal nie.
 

3de-Party dekking

Jy betaal jou bybetaling. Jou versekeraar sien om na jou. Die ander versekeraar sal eis van jou versekeraar, insluitende die ander party se bybetaling.

Jy betaal jou bybetaling. Skade aan jou voertuig is nie gedek nie. Die ander versekeraar sal eis van jou versekeraar, insluitende die ander party se bybetaling.

Jy moet self betaal vir die skade aan jou voertuig. Die ander party kan direk van jou eis vir sy/haar verliese. Jy kan voor die hof gedaag word indien jy nie betaal nie.

Geen dekking

Jy betaal jou bybetaling. Jou versekeraar sien om na jou. Die ander party kan direk van jou versekeraar eis.

Jy betaal jou bybetaling. Skade aan jou voertuig is nie gedek nie. Die ander party kan direk van jou versekeraar eis.

Die ander party kan direk van jou eis vir sy/haar verliese. Jy kan voor die hof gedaag word indien jy nie betaal nie.

 

Bokant van Bladsy

 

 

3. Wie betaal wat na 'n ongeluk indien dit die ander party se skuld is?

 

INDIEN DIT DIE ANDER PARTY SE SKULD IS


JY HET...

 

 

Volledige dekking

3de-Party dekking

Geen dekking

DIE ANDER PARTY HET...

Volledige dekking

Elke versekeraar sien om na sy kliënt. Jou versekeraar sal jou bybetaling aan jou terugbetaal, nadat dit van die ander party se versekeraar verhaal is. (In sommige gevalle, waar albei partye aandadig aan die skuld is, sal slegs ’n gedeelte van die bybetaling terugbetaal word.)
 

Jou versekeraar sal nie namens jou optree nie. Jy kan self van die ander party se versekeraar eis.

Jy kan eis van die ander party se versekeraar.
 

3de-Party dekking

Elke versekeraar sien om na sy kliënt. Jou versekeraar sal jou bybetaling (of ’n gedeelte daarvan) aan jou terugbetaal, nadat dit van die ander party se versekeraar verhaal is.

Jou versekeraar sal nie namens jou optree nie. Jy kan self van die ander party se versekeraar eis.

Jy kan eis van die ander party se versekeraar.

Geen dekking

Jou versekeraar sal jou skade dek en probeer om die onkostes van die ander party te verhaal. Die saak kan in die hof beland. Jou betaling sal terugbetaal word indien jou versekeraar daarin slaag om die skade-onkostes te verhaal.

Jou versekeraar sal nie namens jou optree nie. Jy kan self direk van die ander party eis en hom/haar hof toe neem indien nodig.

Jy kan direk van die ander party eis en hom/haar hof toe neem indien nodig.

 

Inligting met die komplimente van Sanlam. Neem kennis dat hierdie inhoud dien slegs as ’n algemene riglyn. Elke saak is gegrond op sy eie meriete en is afhanklik van die spesifieke polisvoorwaardes wat van toepassing is.

 

Bokant van Bladsy